דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מוסדות

המבנה הדואלי של לשכות הרווחה לנוער

לשכת הרווחה לנוער 
ועדת הרווחה לנוער (JHA) הנהלת לשכת הרווחה

ועדת הרווחה לנוער עוסקת בכל הנושאים הקשורים בשירותי הרווחה לילדים ולנוער, ובפרט:

  • ייעוץ לצעירים ומשפחות בהתמודדות עם מצבים בעייתיים.
  • מתן הצעות לפיתוח נוסף של השירותים.
  • קידום הגופים העצמאיים למתן שירותי רווחה לילדים ולנוער.

תפקידים אדמיניסטרטיביים שוטפים בהתאם לתקנון, להחלטות השלטון המקומי או הנציגות הפוליטית העירונית המקומית וועדת הרווחה לנוער.

הרכב ועדת הרווחה לנוער:

מחברי הוועדה הם נציגים של גופים עצמאיים: ארגוני נוער, ארגוני רווחה, קהילות דתיות, עמותות

מהחברים הם נציגי המועצה המקומית.

הסברים והערות

הגופים הציבוריים המקומיים לרווחת הילדים והנוער (מחוזות ומועצות מקומיות, לעתים גם ערים גדולות השייכות למחוז) מקימים לשכות רווחה לנוער לצורך ביצוע התפקידים הנזכרים בספר החוקים הסוציאלי השמיני. ברחבי גרמניה, ישנן לשכות לרווחת הנוער בכ-600 ערים ומועצות מקומיות.

לכל אחת מלשכות הרווחה לנוער, בין אם ברמה המקומית או ברמה של המדינה הפדרלית, כמו במקרה של לשכות הרווחה המחוזיות, שני רבדים של פעילות: מצד אחד, מתכנסת בלשכה ועדת הרווחה לנוער, ומצד השני פועלים בה המנהלה של לשכת הרווחה לנוער והשירותים הסוציאליים. על השירותים הסוציאליים והמנהלה מוטלת האחריות להיגוי ולעבודה השוטפת של שירותי הרווחה לילדים ונוער ביישוב, תוך שיתוף פעולה עם גופי הרווחה העצמאיים. במסגרת תפקידן, עליהן לשלב את הצעירים ובני משפחותיהם בעבודתן. בהיותה ערכאה מקומית עיקרית לקבלת החלטות ולפיתוח שירותי הרווחה לילדים ולנוער, ועדת הרווחה לנוער אחראית על פי חוק גם לפיתוח התשתית לשיתוף פעולה בין הגופים הציבוריים והעצמאיים לרווחת הילד.

אם כך, בלשכת הרווחה לנוער (ועדת הרווחה לנוער) פועלים במשותף נציגי הגופים הציבוריים והעצמאיים לרווחת הילד. מאפיין מיוחד של שירותי הרווחה בגרמניה הוא העובדה שלשכת הרווחה לנוער מבוססת על האינטראקציה בין שני צדדים שונים אלה.

שלוש חמישיות מחברי ועדות הרווחה לנוער מורכבות מבעלי זכות הצבעה במועצות המקומיות, בעוד ששתי חמישיות מהחברים הם בעלי זכות הצבעה בגופים עצמאיים לרווחת הילדים והנוער. בנוסף, לוועדות מייעצים גם אנשי כנסייה, בתי ספר, לשכות הבריאות, בתי המשפט וכו'. ועדות הרווחה לנוער מקבלות ייעוץ גם מעמותות עצמאיות לפי סעיף 71 פסקה 2 בספר החוקים הסוציאלי השמיני. הן מיוצגות הן במוסדות והן במסגרת מחויבותן החברתית להגנה על האינטרסים שלהן, ועבודתן כוללת צורות שונות של סיוע עצמי. תוכן עבודתן והרכב ועדות הרווחה לנוער מוסדרים על ידי המדינות הפדרליות במסגרת החוקים לביצוע ספר החוקים הסוציאלי השמיני.

שיתוף הפעולה הקונקרטי בין הגופים הציבוריים והעצמאיים של רווחת הילדים והנוער והתמיכה בתכנון שירותי הרווחה מוסדרים הן במסגרת ועדות משנה לוועדות הרווחה לנוער, שמתכנסות לדון בפעילויות שונות או באתגרים מסוימים, והן במסגרת קבוצות עבודה, שסעיף 78 לחוק מהווה את הבסיס המשפטי להקמתן. למשל, מוקמות ועדות משנה או קבוצות עבודה לתכנון שירותי הרווחה לנוער, לייצוג האינטרסים של ילדים/בני נוער, לקידום הנוער, לעבודה סוציאלית עם נוער, לסיוע חינוכי או לקידום המשפחה.

לקריאה נוספת
  • Gries, Jürgen; Ringler, Dominik (2005): Jugendamt und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland. 2nd edition, Hohengehren.
  • Merchel, Joachim; Reismann, Hendrik (2004): Der Jugendhilfeausschuss. Weinheim and Munich.
  • Münder, Johannes; Ottenberg, Peter (1999): Der Jugendhilfeausschuss. Münster.
רשימת סימניות