דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > תפקיד ויעדים

משימות ותפקידי שירותי הרווחה לילדים ונוער – סעיף 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII)

(1) לכל הצעירים עומדת הזכות לקבל סיוע התפתחותי וחינוכי כדי שיוכלו להפוך לאנשים עצמאיים ואחראיים החיים בחברה.

(2) ...

(3) לצורך מימוש הזכות האמורה [...], שירותי הרווחה לילדים ונוער:

 1. יסייעו לצעירים לפתח את כישוריהם האישיים והחברתיים למניעה והתגברות על חוסר שוויון הזדמנויות.
 2. יאפשרו לצעירים או יקלו עליהם להיות פעילים באופן עצמאי בכל תחומי החיים הנוגעים להם, ולהשתלב באופן מלא בחברה, בהתאם לגילם וליכולותיהם האישיות.
 3. יעניקו להורים או לאפוטרופוסים סיוע וייעוץ בחינוך.
 4. יגנו על ילדים ובני נוער בפני סכנות לשלומם.
 5. יעזרו ליצור או לשמר תנאי חיים חיוביים לצעירים ולבני משפחותיהם בסביבה ידידותית לילדים ולמשפחות.

הסברים והערות

חוק שירותי הרווחה לילדים ונוער (Kinder- und Jugendhilfegesetz) כלול בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII), שהוא אחד משלושה עשר ספרי החקיקה הסוציאלית בגרמניה. הוא קובע את המסגרת המשפטית לתפקידיה של רווחת הילדים והנוער בגרמניה כולה (שירותים ותפקידים אחרים). האופי וההיקף הקונקרטי יותר של השירותים (כגון שירותים הניתנים במעונות יום לילדים) מפורטים בחוקיהן השונים של המדינות הפדרליות.

ספר החוקים הסוציאלי השמיני נכנס לתוקף ב-1 בינואר 1991 במקומו של חוק רווחת הנוער מ-1961 (Jugendwohlfahrtsgesetz). מטרת החוק החדש הייתה להחליף את החוק הישן שהיה ממוקד בהתערבות מצד הרשויות בחקיקה מכוונת שירותים לצעירים ולהוריהם. מעבר זה נחשב באותה עת לשינוי פרדיגמה בשירותי הרווחה לילדים ונוער. במהלך שלושים השנים האחרונות, עבר חוק שירותי הרווחה לילדים ונוער כמה תיקונים, לאחרונה בשנת 2021 במסגרת החוק בדבר חיזוק הילדים והנוער (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz), המתמקד בעיקר בחיזוק זכויותיהם של צעירים והוריהם להשתלבות ומאגד את מערך שירותי העזרה לילדים עם וללא מוגבלויות תחת קורת גג אחת.

Gruppe junger Menschen sitzt im Gras / Group of young people sitting in the grass

סעיף 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני מפרט את יסודות החוק. בפסקה 1 מודגשת זכותם של צעירים לקבל סיוע כדי שיוכלו להפוך לאנשים עצמאיים ואחראיים המסוגלים לחיות בחברה. הדבר מדגיש את העובדה ששירותי הרווחה ילדים ונוער נועדו בראש ובראשונה לשרת את הצעירים, ולא את האינטרסים של הוריהם המגדלים אותם או האינטרסים של המדינה.

בפסקה 2 נקבע כי "הטיפול בילדים וגידולם הם זכותם הטבעית של ההורים וחובה המוטלת בראש ובראשונה עליהם. המדינה תפקח עליהם במילוי חובתם זו". נוסח זה זהה ללשונו של סעיף 6, פסקה 2 לחוק היסוד של גרמניה. עובדה זו ממחישה את המגבלות החוקתיות הנוגעות לאחריות המפורטת בפסקה 1. המדינה כגוף מפקח יכולה להתערב בזכויות ההורים רק אם הדבר הכרחי כדי להגן על הילד מפני סיכון.

פסקה 3 מתארת את היעדים אליהם שירותי הרווחה לילדים ונוער מחויבים:

 1. לסייע לצעירים להתגבר על חוסר שוויון הזדמנויות כחלק מיצירת תנאי חינוך והתפתחות שווים ומתן פיצוי על חוסרים בתשתיות או ליקויים אישיים של צעירים.
 2. לתמוך בצעירים כדי שיוכלו להיות פעילים באופן עצמאי בכל תחומי החיים הנוגעים להם ולהשתלב בחיים בחברה באופן שווה זכויות, בהתאם לגילם וליכולותיהם האישיות.
 3. לסייע להורים בחינוך ולעזור להם כך שיהיו מסוגלים לעמוד באחריותם לגידול ילדיהם ולשמירה על טובתם.
 4. להעניק הגנה לילדים ובני נוער אם הוריהם אינם מסוגלים לעשות זאת במידה מספקת.
 5. לתרום באופן פעיל ליצירה ולשימור תנאי חיים חיוביים וסביבה ידידותית למשפחות כמשימה רוחבית, ולייצג מבחינה משפטית את האינטרסים של ילדים ובני נוער גם בתחומים אחרים.

מהיעדים הנזכרים בסעיף 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני ניכר טווח תפקידיהם הרחב של שירותי הרווחה לילדים ונוער. שירותי הרווחה נדרשים:

 • להקים תשתית לתמיכה ולחינוך הצעירים, שתאפשר להם להפוך לאנשים עצמאיים, אחראיים ובעלי יכולות חברתית.
 • לספק לילדים, לבני נוער ולהוריהם סיוע ותמיכה כדי לפצות על תנאי חיים לקויים.
 • לפקח (במסגרת ביקורות ובמידת הצורך, גם תוך התערבות) כדי להגן על ילדים ובני נוער מפני סכנות לשלומם.
 • לייצג את האינטרסים של הצעירים, להבטיח את השתלבותם בחברה ולמנוע כל סוג של הפרדה או הדרה חברתית.

התפקידים הנ"ל טומנים בחובם אמביוולנטיות רבה ונתונים במתח הדדי. בולטים מביניהם התפקידים של שירותי הרווחה לילדים ונוער בתחומים שונים, אשר נמצאים במתח תמידי זה מול זה. שירותי הרווחה חייבים לפעול באיזון מסוים על מנת למלא את תפקידם הכללי לסיוע בחינוך, בהשתלבות בחברה ובלימודים תוך שימוש באסטרטגיות פעולה להתערבות במצבי חירום ומילוי תפקידם בהגנה על שלומם של הצעירים.

לקריאה נוספת

ספרי מבוא והעמקה

 • Böllert, Karin (ed.) (2018): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden.
 • Hansbauer, Peter/Merchel, Joachim/Schone, Reinhold (2020): Kinder- und Jugendhilfe – Grundlagen, Handlungsfelder, professionelle Anforderungen. Stuttgart.
 • Jordan, Erwin/Maykus, Stephan/Stuckstätte, Eva (2015): Kinder- und Jugendhilfe – Einführung in Geschichte und Handlungsfelder, Organisationsformen und gesellschaftliche Problemlagen. 4th revised edition, Weinheim and Munich.
 • Schröer, Wolfgang/Struck, Norbert/Wolff, Mechthild (eds.) (2016): Handbuch Kinder- und Jugendhilfe. 2nd edition, Weinheim and Munich.

פרשנות משפטית לספר החוקים הסוציאלי השמיני

 • Münder, Johannes/Meysen, Thomas/Trenczek, Thomas (eds.) (2019): Frankfurter Kommentar SGB VIII Kinder und Jugendhilfe. 8th edition, Baden-Baden.
 • Wiesner, Reinhard (2021, in publication): SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, Kommentar, 6th edition, Munich.
רשימת סימניות