דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מוסדות

שירותי הרווחה לילדים ונוער ברמה הפדרלית, במדינות וברשויות המקומיות (א)

הפרלמנט והממשל הפדרלי:
חקיקה במסגרת ספר החוקים הסוציאלי השמיני – רווחת הילדים והנוער (SGB VIII); תמריצים ותמיכה כספית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בכל המדינות הפדרליות; מועצת המומחים הפדרלית לענייני נוער; דו"ח הממשל הפדרלי בנושא ילדים כל ארבע שנים.

המדינות פדרליות:
חקיקת חוקים לביצוע של דיני ספר החוקים הסוציאלי השמיני; תמיכה כספית בתשתית של שירותי הרווחה לילדים ונוער בכל מדינה פדרלית; מתווים ארציים למדיניות הילדים והנוער; סיוע לגופי הנוער המקומיים של רווחת הנוער על ידי ייעוץ והשתלמויות.

הרשויות מקומיות:
עיריות ומועצות מקומיות (לעיתים גם אגד ערים) מקימות לשכות סעד לנוער; אחריות כוללת לתכנון ולביצוע התפקידים שנקבעו בספר החוקים הסוציאלי השמיני; התכנון והפיתוח של שירותי הרווחה לנוער נמצא באחריותו של השלטון המקומי.

הסברים והערות

ברמה הפדרלית

ברמה הפדרלית (סעיף 83 בספר החוקים הסוציאלי השמיני), המטרות של מדיניות הילדים והנוער נקבעות ומתואמות על ידי המשרד הפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער. חוקים פדרליים בנושא מדיניות הילדים והנוער (ספר החוקים הסוציאלי השמיני) נחקקים על ידי הבונדסטאג מתוקף היותו הרשות המחוקקת. המימון למדיניות הילדים והנוער מועבר בעיקר באמצעות מתווה הילדים והנוער של הממשל הפדרלי [ראו שקופית מתווה הילדים והנוער של הממשל הפדרלי (KJP)]. בנושאים עקרוניים של שירותי הרווחה לילדים ונוער, הממשל הפדרלי נועץ במועצה הפדרלית לענייני נוער, בה חברים מומחים שנבחרו על ידי המשרד הפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער מטעם הממשלה הפדרלית. בה בעת, מומחים בלתי תלויים מהקהילה המדעית ומהעבודה בשטח עורכים דו"ח על מצבם של צעירים ועל עבודתם של שירותי הרווחה לילדים ונוער, המתפרסם בכל ארבע שנים, פעם אחת בכל תקופת כהונה של הבונדסטאג.

ברמה של המדינות

ברמה של המדינות (סעיפים 83 ו-85 בספר החוקים הסוציאלי השמיני), על  16 המדינות הפדרליות  מוטלת החקיקה בנושאים שאינם מוסדרים ברמה הפדרלית במסגרת ספר החוקים הסוציאלי השמיני או מואצלים על המדינות במסגרת החוק. כך למשל, בכל 16 המדינות הפדרליות ישנם חוקים העוסקים, בין היתר, בביצוע ספר החוקים בשאלות ארגוניות של הרשויות המקומיות, במעונות יום לילדים או בעבודה עם ילדים ונוער.

ספר החוקים הסוציאלי השמיני מחייב את המדינות הפדרליות להקים לשכות רווחה לנוער, הכוללות ועדות רווחה לנוער וזרוע מנהלית (ראו שקף המבנה הדואלי של לשכות הרווחה לנוער).

על המשרדים לענייני נוער של המדינות הפדרליות (בהיותם רשויות הנוער העליונות ברמת המדינה) מוטל לעודד ולתמוך בגופים הציבוריים והעצמאיים של שירותי הרווחה לילדים ונוער ולקדם את המשך פיתוחם. המדינות הפדרליות פועלות להרחבה מאוזנת של המסגרות והשירותים המוצעים ולסייע למשרדי הרווחה המקומיים והמחוזיים לנוער במילוי תפקידם.

ברמה של הרשויות המקומיות

ברמה של הרשויות המקומיות נמצא הבסיס המקצועי והמעשי להקמת התשתיות, למתן השירותים ולמילוי התפקידים הריבוניים של שירותי הרווחה לילדים ולנוער בגרמניה. בהיותה גוף ציבורי, לרשות המקומית אחריות כוללת לתכנון ולמילוי תפקידיהם של שירותי הרווחה לילדים ונוער. לשם כך, עליה להקים לשכות סעד לנוער (סעיפים 69, 70, 71 בספר החוקים הסוציאלי השמיני) שתשמשנה בתור הרשות המרכזית המופקדת על ריכוז ותיאום תפקידיהם של שירותי הרווחה לילדים ונוער. על הרשויות המקומיות להבטיח שלרשותן של לשכות הסעד לנוער יעמדו משאבים הולמים (סעיף 79 בחוק).

בגרמניה 577 לשכות סעד לנוער ברמה המקומית (109 לשכות בערים, 290 לשכות מחוזיות, 159 בערים שהן חלק ממועצות מקומיות ו-19 ב"ערי-המדינה" המבורג וברלין).

לקריאה נוספת
רשימת סימניות