דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > כוח אדם

המיומנויות המקצועיות של הצוות הסוציו-פדגוגי

לאנשי המקצוע בתחום הסוציו-פדגוגי של רווחת הילדים והנוער רקע מגוון של לימודים או הכשרות מקצועיות מאוניברסיטאות, מכללות, בתי ספר מקצועיים או בתי ספר טכניים. חלקם היחסי של אנשי המקצוע שלהם תואר אקדמי רלוונטי הפעילות שונה בין תחום אחד למשנהו:

צוות פדגוגי וצוות מנהלה (N=951,498) בעלי תואר אקדמי רלוונטי לתחום

הסברים והערות

בקרב אנשי מקצוע העוסקים בתחום הסוציו-פדגוגי, ההכשרה המקצועית הינה התנאי העיקרי לעבודה ברווחת הילדים והנוער, מלבד כשירותם האישית של המועמדים. ההכשרה יכולה ללבוש צורות רבות ושונות, עם מגמה גוברת בשנים האחרונות למיקוד גדול יותר של תחומי ההתמחות אנשי המקצוע העוסקים בתחום הם בוגרי אוניברסיטאות, מכללות, בתי ספר מקצועיים או בתי ספר טכניים. בנוסף, מתקיימות התמחויות בתחומים שונים כדי לתת מענה למגוון התפקידים וקהלי היעד.

לאור ההתרחבות הדינמית שעובר כוח האדם בשירותי הרווחה לילדים ונוער בשנים האחרונות (ראו הערות לשקופית תחומי הפעילות של העוסקים בשירותי הרווחה לילדים ונוער), מעניין גם לבחון כיצד התפתחו המיומנויות של אנשי המקצוע בשירותי הרווחה לאורך תקופה זו. אחד המדדים המועילים בהקשר זה, במיוחד בהתחשב בדיון המתמשך על הצורך ב"אקדמיזציה" של רווחת הילדים והנוער, הוא מידת ההתמקצעות, דהיינו, חלקם היחסי של העובדים בתחום זה שהם בעלי תואר אקדמי רלוונטי: תואר ראשון ו/או שני בעבודה סוציאלית ו/או דיפלומה בעבודה סוציאלית בשילוב תואר מאוניברסיטה או מכללה, וכן הסמכה ממשלתית מוכרת בחינוך ילדים (כולל תואר ראשון/שני). בתלות בתחום, חלקם של אנשי מקצוע שהם בעלי תואר אקדמי יכול להשתנות במידה ניכרת.

מעונות יום לילדים

ב-2019, מעונות היום לילדים היו התחום ברווחת הילדים והנוער בו נמצא השיעור הנמוך ביותר של עובדים בעלי השכלה אקדמית – קצת פחות מ-6%. עם זאת, השכלה אוניברסיטאית איננה נדרשת, בדרך כלל, מעובדי מעונות היום לילדים. ההסמכה העיקרית בתחום זה היא חינוך לגיל רך, ש- 66% מהעוסקים בתחום מחזיקים בה. מספרם של בעלי רקע אקדמי עלה מעט בשנים האחרונות בעקבות פתיחת תוכניות חדשות לחינוך לגיל הרך באוניברסיטאות והתמקדות רבה יותר ברקע האקדמי של המועמדים לעבודה בתפקידים מסוימים, לרבות בדרג הניהולי.

בניגוד לעבודה במעונות יום לילדים, אין צורך בהכשרה מקצועית מסוימת על מנת לעבוד כמטפלת במשפחתונים. אולם הצוות נדרש בדרך כלל להשתתף בקורסים להכשרה בסיסית של 160 שעות לפחות. ב-2019, 73% מהמטפלות במשפחתונים קיבלו הכשרה בסיסית כאמור. רק 3% מהן היו בעלות תואר אקדמי בתחום.

שירותי תמיכה חינוכית

קצת יותר מאחד מכל שלושה איש (38%) המועסקים בשירותי התמיכה החינוכית הם בעלי תואר אקדמי הרלוונטי לתחום. המספר המדויק משתנה בהתאם לתחום הספציפי: ב-2018, כ-30% מאנשי המקצוע שעבדו בפנימיות היו בעלי רקע אקדמי מתאים –  אחוז נמוך באופן משמעותי מהמועסקים בשירותים האמבולטוריים או השירותים הניתנים באופן חלקי במסגרות (57%) או במתן ייעוץ חינוכי (54%). בתחום האחרון, ל-35% נוספים, קרי לחלק גדול מהמועסקים, היה תואר אקדמי בתחום אחר, לרוב במקצועות הפסיכולוגיה.

עבודה עם ילדים ונוער

פרופיל הכישורים של אנשי המקצוע העובדים עם ילדים ונוער מגוון להפליא, החל מלימודים בתחום הסוציו-פדגוגי וכלכלת בית וכלה באמנות. בסוף 2018, המועסקים בעבודה עם ילדים ונוער היו בדרך כלל בוגרי לימודי תעודה או לימודים אוניברסיטאיים. מתוך כ-32,100 המועסקים שקיימים לגביהם נתונים, כ-45% היו בעלי תואר אקדמי רלוונטי, בדרך כלל ממכללות.

עבודה סוציאלית עם נוער

חלק גדול מהעוסקים בעבודה סוציאלית עם נוער, למעט עבודה סוציאלית עם נוער בפנימיות, היו בעלי תואר אקדמי במקצועות הסוציו-פדגוגיים. לדוגמה, ב-2018, כ-85% מהעובדים הסוציאליים בבתי הספר היו בעלי תואר אקדמי, כך שרמת השכלתם תאמה את הרקע האקדמי של צוות ההוראה שלצדו הם עבדו.

שירותים סוציאליים כלליים

המחלקה לשירותים סוציאליים כלליים היא אחד מהתחומים בעלי השיעור הגבוה ביותר של עובדים בתחום רווחת הילדים והנוער, שלהם תואר אקדמי: 92% בשנת 2018.

לקריאה נוספת
רשימת סימניות