דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מימון

ההוצאות על שירותי הרווחה לילדים ונוער

גובה ההוצאות (במיליארדי אירו)

ההוצאות בשיעור 4.6% מתקציב הרווחה (2020)

התפלגות ההוצאות (54.9 מיליארד אירו)

הסברים והערות

תיעוד כלל ההוצאות וההכנסות של גופים מינהליים אזוריים (הנתונים אינם כוללים את המשאבים שתורמים הגופים העצמאיים של שירותי הרווחה לילדים ונוער) מתבצע על בסיס שנתי. גופי הרווחה יכולים להסתמך על המידע במסגרת החלטות תכנוניות והוא מהווה כלי חשוב להמשך החקיקה המסדירה את שירותי הרווחה לילדים ולנוער.

מאז 2005, ההוצאות על שירותי הרווחה לילדים ונוער עלו פי 2.6 – מ-20.9 מיליארד אירו ל-54.9 מיליארד אירו. גידול זה נובע בעיקר מהרחבת תחום התפקידים של הרווחה כמו גם עלייה במימוש הזכאות לקבלת שירותים ושימוש בתוכניות והתשתיות המוצעות על ידי הרווחה, כמו הוספת הזכות החוקית למקום במעונות לילדים מתחת לגיל שלוש, הרחבת הגנת הילדים במסגרות, וכן מימוש רב יותר של הזכאות לשירותי תמיכה חינוכית, סיוע למבוגרים צעירים וסיוע בהשתלבות לצעירים הסובלים ממוגבלות נפשית או הנמצאים בסיכון ללקות במוגבלות מעין זו.

בשנת 2019, חלק הארי של הוצאות הרווחה שולם על תמיכה בילדים במעונות יום ומשפחתונים – כשני שלישים (67%) מכלל ההוצאות. כרבע (24%) מההוצאות שולמו על תמיכה חינוכית, תמיכה במבוגרים צעירים ותמיכה בהשתלבות, לרבות הוצאות על לקיחה למשמורת. 5% נוספים הוצאו על עבודה עם ילדים ונוער או עבודה סוציאלית עם נוער.

השירותים והתשתיות של שירותי הרווחה לילדים ונוער ממומנים בעיקר מכספי מיסים. רק חלק קטן מההוצאות ממומן באמצעות השתתפות עצמית של הזכאים (בני נוער, צעירים, אנשים המחזיקים בזכויות משמורת, הורים המשלמים מזונות ילדים) או גופים אחרים למתן הטבות סוציאליות. הסטטיסטיקה לשנת 2019 חושפת כי סך של 54.9 מיליארד אירו (ברוטו) הוצאו על שירותי הרווחה לילדים ונוער, ומנגד התקבלו הכנסות בסך 3.53 מיליארד אירו. אם כך, קצת יותר מ-6% מההוצאות על שירותי הרווחה לילדים ונוער מומנו באמצעות השתתפות עצמית בעלויות, תשלומים, דמי שימוש וכו'. בהתאם לכך, ההוצאה נטו לשנת 2019 הסתכמה ב-51.3 מיליארד אירו.

לשם התמצאות: בשנת 2019, שירותי הרווחה לילדים ונוער היוו קצת פחות מ-5% מתקציב הרווחה, אשר מסווג את שירותי הרווחה לילדים ונוער כ"מערכות קידום וטיפול". ההוצאה הנ"ל דומה  להוצאות ששולמו על הבטחת הכנסה למחפשי עבודה או לכספים ששולמו מתקציב הרווחה לפי הסעיף "קצבת ילדים והטבות למשפחות".

לקריאה נוספת
רשימת סימניות