דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
111 results:
HE - Was ist das 'Infosystem Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland'? מערכת המידע מציגה בצורה ברורה ומובנת את שירותי הסיוע לילדים ולנוער בגרמניה. היא מיועדת לגורמים להפצת מידע ו/או למומחים לסיוע…
/he/
המבנה של שירותי הרווחה לילדים ונוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה - חלק 1 Erläuterung השירותים לרווחת הילדים והנוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה מעוגנים בחקיקה הסוציאלית. הם מאורגנים וממומנים ברמה…
/he/tshtiot/mosdot/hlk-1-skirha-kllit-shl-hambnim
המבנה של שירותי הרווחה לילדים ונוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה - חלק 2 Erläuterung ראה גם: המבנה של שירותי הרווחה לילדים ונוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה - חלק 1
/he/tshtiot/mosdot/hlk-2-skirha-kllit-shl-hambnim
www.kinder-jugendhilfe.info 31.05.2021 :‫דוכן‬ kinder-jugendhilfe.info © 1 ‫מבנה וסקירה כללית‬ 31.05.2021 :‫דוכן‬ kinder-jugendhilfe.info © 2 ‫השירותים לרווחת הילדים והנוער בגרמניה כוללים…
/fileadmin/PDF/HE_Infosystem_KJH_Deutschland_2021_PPT_FINAL_NEU.pdf
מבנה וסקירה כללית ... תוך שילוב תנאי המסגרת החברתיים של ההתבגרות מבנה וסקירה כללית השירותים לרווחת הילדים והנוער בגרמניה כוללים ... 1. תנאי מסגרת כלליים 1.1 חברה 1.1.1 אוכלוסייה נתוני…
/fileadmin/PPT/HE_Infosystem_Kinder_und_Jugendhilfe_in_Deutschland_2021_PPT_FINAL.pptx
Erläuterung זכויות היסוד מעוגנות בסעיפים 1 עד 19 של הפרק הראשון בחוק היסוד. בנוסף, בחוק היסוד נזכרות גם "זכויות אדם בלתי ניתנות לערעור או לשלילה כבסיס לכל קהילה של אנשים, של שלום וצדק בעולם"…
/he/tnai-msgrt-klliim/zkoiot/zkoiot-isod
Erläuterung ארגוני גג ברמה הפדרלית, הפורומים והאיגודים בתחום שירותי הרווחה לילדים ונוער אינם פועלים יחד תחת ארגוני גג בעלי מבנה היררכי. לעצם ההשתייכות לארגונים הללו אין השלכות ישירות על המוסדות,…
/he/tshtiot/mosdot/argoni-gg-omkoni-mhkr
Leitorientierungen und Verfahrensprinzipien סובסידיאריות (שיוריות) ואחריות כוללת "מושגי מפתח" בשירותי הרווחה לילדים ונוער עקרונות העשייה של שירותי הרווחה לילדים ונוער הכלה עקרונות ההשתתפות…
/he/tshtiot/kooim-mnhim-oakronot-frotzdorliim
תיאור עוני מוגדר בעיקר כמחסור באמצעים ובהזדמנויות לחיות ולעצב את החיים באופן שהוא בדרך כלל אפשרי בחברה מסוימת בהתבסס על רמת העושר במהלך ההיסטוריה. קנה המידה לסיכון לעוני נמדד באמצעות המושג שיעור…
/he/tnai-msgrt-klliim/hbrha/aoni
Erläuterung בקרב אנשי מקצוע העוסקים בתחום הסוציו-פדגוגי, ההכשרה המקצועית הינה התנאי העיקרי לעבודה ברווחת הילדים והנוער, מלבד כשירותם האישית של המועמדים. ההכשרה יכולה ללבוש צורות רבות ושונות, עם מגמה…
/he/tshtiot/koh-adm/hamiomnoiot-hamktzoaiot-shl-hatzoot-hasotzio-fdgogi
רשימת סימניות