דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
108 results:
מבנה וסקירה כללית ... תוך שילוב תנאי המסגרת החברתיים של ההתבגרות מבנה וסקירה כללית השירותים לרווחת הילדים והנוער בגרמניה כוללים ... 1. תנאי מסגרת כלליים 1.1 חברה 1.1.1 אוכלוסייה נתוני…
/fileadmin/PPT/Infosystem_Kinder_und_Jugendhilfe_in_Deutschland_2021_PPT_FINAL_HE.pptx
1 2 ‫השירותים לרווחת הילדים והנוער בגרמניה כוללים ‪...‬‬ ‫השירותים לרווחת הילדים והנוער בגרמניה כוללים במבט ראשון תחומי שונים ביותר של עבודה עם ילדים‪ ,‬בני נוער‪ ,‬מבוגרים צעירים והוריהם‪:‬‬…
/fileadmin/PDF/HE_Infosystem_KJH_Deutschland_2021_PPT_FINAL.pdf
תיאור עוני מוגדר בעיקר כמחסור באמצעים ובהזדמנויות לחיות ולעצב את החיים באופן שהוא בדרך כלל אפשרי בחברה מסוימת בהתבסס על רמת העושר במהלך ההיסטוריה. קנה המידה לסיכון לעוני נמדד באמצעות המושג שיעור…
/he/tnai-msgrt-klliim/hbrha/aoni
Erläuterung בקרב אנשי מקצוע העוסקים בתחום הסוציו-פדגוגי, ההכשרה המקצועית הינה התנאי העיקרי לעבודה ברווחת הילדים והנוער, מלבד כשירותם האישית של המועמדים. ההכשרה יכולה ללבוש צורות רבות ושונות, עם מגמה…
/he/tshtiot/koh-adm/hamiomnoiot-hamktzoaiot-shl-hatzoot-hasotzio-fdgogi
Erläuterung זכויות היסוד מעוגנות בסעיפים 1 עד 19 של הפרק הראשון בחוק היסוד. בנוסף, בחוק היסוד נזכרות גם "זכויות אדם בלתי ניתנות לערעור או לשלילה כבסיס לכל קהילה של אנשים, של שלום וצדק בעולם"…
/he/tnai-msgrt-klliim/zkoiot/zkoiot-isod
/he/hifosh
Gesellschaft אוכלוסייה משפחות ילדים, בני נוער ומבוגרים צעירים הסביבות החברתיות של בני נוער הבדלים מגדריים המשפיעים על נסיבות החיים אי-שוויון חברתי עוני הגירה ופליטים מוגבלויות …
/he/tnai-msgrt-klliim/hbrha
Allgemeine Rahmenbedingungen חברה המדינה זכויות
/he/tnai-msgrt-klliim
Erläuterung סעיף 11 בספר החוקים הסוציאלי השמיני קובע כי "יש להציע לצעירים פעילויות לנוער הנחוצות לקידום התפתחותם. הפעילויות ייתנו מענה לאינטרסים של הצעירים וייקבעו ויפותחו בהשתתפותם. הן יאפשרו להם…
/he/mshimot-othomi-abodha/kidom-otmikha/abodha-am-ildim-onoar
Erläuterung שירותי הסיוע בהשתלבות מבטיחים שאנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש את זכותם להשתלב באופן שווה בחיים בחברה, זכות שגרמניה התחייבה לקיימה, לכל המאוחר, לאחר שאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם…
/he/mshimot-othomi-abodha/shiroti-sioa-bhashtlbot/habsis-lzkaot-1
רשימת סימניות