דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
110 results:
Erläuterung בקרב אנשי מקצוע העוסקים בתחום הסוציו-פדגוגי, ההכשרה המקצועית הינה התנאי העיקרי לעבודה ברווחת הילדים והנוער, מלבד כשירותם האישית של המועמדים. ההכשרה יכולה ללבוש צורות רבות ושונות, עם מגמה…
/he/tshtiot/koh-adm/hamiomnoiot-hamktzoaiot-shl-hatzoot-hasotzio-fdgogi
Erläuterung Teil I 30 מיליון איש ברחבי גרמניה פעילים בלמעלה מ-600,000 ארגונים ללא מטרות רווח. 72% מהארגונים הללו פועלים אך ורק בהתנדבות. 18% מהם שייכים לתחום "לימודים וחינוך". באופן כללי ניכר כי…
/he/tshtiot/koh-adm/maorbot-hbrtit-hatndbot
Erläuterung בשנים 2018 ו-2019, קרוב ל-1.1 מיליון איש עבדו בתחום שירותי הרווחה לילדים ונוער בגרמניה. מדובר במצבת כוח אדם גבוהה יותר מאשר בענפים גדולים אחרים בגרמניה, לרבות החקלאות ותעשיית הרכב. לשם…
/he/tshtiot/koh-adm/thomi-hafailot-shl-haaoskim-bshiroti-haroohha-lildim-onoar
Erläuterung בגרמניה, ליחסים בין הזכאי לקבלת השירות (הורים, ילדים, בני נוער, מבוגרים צעירים וכן הלאה), ספקי השירותים (הגופים העצמאיים) ומעניקי השירות (הגופים הציבוריים לרווחת הנוער/לשכות הסעד לנוער)…
/he/tshtiot/mimon/msholsh-haihsim-bin-hazkoiot-hahokiot-haaindibidoaliot-al-fi-hadinim-hasotzialiim
Erläuterung ב-30 השנים שחלפו מאז שאומץ חוק שירותי הרווחה לילדים ונוער משנת 1989 (Kinder- und Jugendhilfegesetz), ההוראות של ספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) בדבר מימון המוסדות והשירותים של…
/he/tshtiot/mimon/mimon-mosdot-oshirotim
Erläuterung סעיף 83 פסקה 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) קובע כי "הממשל הפדרלי ייזום ויקדם את פעילותה של רווחת הילדים והנוער בכל מקום בו היא נחוצה בפריסה אזורית ולא ניתן…
/he/tshtiot/mimon/mtooha-haildim-ohanoar-shl-hammshl-hafdrli-kjp
Erläuterung הערים והמועצות המקומיות, קרי, הרשויות המקומיות, מממנות חלק ניכר מהשירותים והתשתיות של רווחת הילדים והנוער. ב-2019, חלקן הסתכם בכמעט 85%, בעוד שהמדינות הפדרליות הוציאו מעט יותר מ-12%…
/he/tshtiot/mimon/haotzaot-fdrliot-haotzaot-hamdinot-oharshoiot-hamkomiot
Erläuterung תיעוד כלל ההוצאות וההכנסות של גופים מינהליים אזוריים (הנתונים אינם כוללים את המשאבים שתורמים הגופים העצמאיים של שירותי הרווחה לילדים ונוער) מתבצע על בסיס שנתי. גופי הרווחה יכולים להסתמך…
/he/tshtiot/mimon/hahaotzaot-al-shiroti-haroohha-lildim-onoar
Erläuterung שמירת סודיות ושמירה על אמון הן שתיים מהדרישות הבסיסיות ביותר של המקצועות הטיפוליים. מערכת יחסים מלאת אמון ומועילה בין המבקשים עזרה לאלו המגישים עזרה יכולה להתפתח רק במקום בו ישנו "מרחב…
/he/tshtiot/kooim-mnhim-oakronot-frotzdorliim/shmirha-al-amon
Erläuterung במסגרת שירותי הרווחה לילדים ונוער, נציבות תלונות הציבור היא גורם בלתי תלוי למתן מידע, לייעוץ ולגישור בעימותים של ילדים, בני נוער או הורים עם גופי הרווחה הציבוריים או העצמאיים. פעילות…
/he/tshtiot/kooim-mnhim-oakronot-frotzdorliim/ntzibot-tlonot-hatzibor-bshiroti-haroohha-lildim-onoar
רשימת סימניות