דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

חברה < תנאי מסגרת כלליים

אי-שוויון חברתי

אי-שוויון חברתי נוצר כאשר המשאבים או תנאי החיים של אנשים מתאפיינים בכך שמסיבות חברתיות חלקים מסוימים באוכלוסייה זוכים באופן קבוע להזדמנויות טובות יותר לחיים ולהגשמה עצמית מאשר קבוצות אחרות באוכלוסייה.

מימדים של אי-שוויון חברתי:

  • חלוקת ההכנסה
  • חלוקת הנכסים
  • הזדמנויות בחינוך
  • תנאי הדיור

הסברים והערות

אי-שוויון חברתי מתקיים במקום שבו המשאבים (למשל רמת ההשכלה או רמת ההכנסה) או תנאי החיים (למשל תנאי הדיור) של אנשים מתאפיינים בכך שמסיבות חברתיות, חלקים מסוימים באוכלוסייה זוכים באופן קבוע להזדמנויות טובות יותר לחיים ולהגשמה עצמית מאשר קבוצות אחרות. הזדמנויות אלה נחשבות "טובות יותר" כאשר המשאבים או תנאי החיים מאפשרים לאנשים מסוימים את ההזדמנות ל"חיים טובים" ולמימוש הפוטנציאל הגלום באישיותם על פי קני המידה החברתיים המקובלים (למשל ביחס לביטחון, עושר או בריאות).

אי-שוויון חברתי יכול ללבוש צורות רבות וכרוכים בו בדרך כלל מימדים שונים. כלולים בהם, בפרט, רמת ההשכלה הפורמלית, תעסוקה בטוחה פחות או יותר, מעמד מקצועי, הכנסה, נכסים או תנאי דיור בטוחים והולמים (ראו שקופית 1.1.7 לגבי מימד העוני). אי השוויון בחלוקת ההכנסה בגרמניה ניכר גם בעובדה שמשקי בית במחצית התחתונה של ההתפלגות מחזיקים בקצת יותר מ- 1% מסך השווי הנקי הכולל, בעוד של-10% ממשקי הבית יותר ממחצית מהשווי הנקי הכולל. חלוקת העושר הבלתי שוויונית בגרמניה גבוהה בהשוואה למדינות אחרות בעולם. מדד ג'יני, המודד את התפלגות האוכלוסייה בטווח שבין 0 ל-1, עומד בגרמניה על 0.74 (0 = שוויון מוחלט בהכנסה; 1 = אי-שוויון מוחלט בהכנסה).

בהתייחס למימד החינוך, ניתן לראות כי ילדים ובני נוער בעלי רקע של הגירה ממשיכים להצליח פחות מבני גילם שאינם בעלי רקע של הגירה. כמו כן, התלות של הישגי התלמידים ברקע הסוציו-אקונומי של הוריהם עדיין גבוהה יותר בגרמניה מאשר במדינות רבות אחרות: 83 מתוך 100 ילדים בגרמניה שהוריהם למדו באוניברסיטה נרשמים בעצמם לאוניברסיטאות, לעומת 23 בלבד מתוך 100 ילדים ממשפחות ללא רקע אקדמי. רק שמונה אחוזים מהסטודנטים באוניברסיטאות הם צאצאים למהגרים, למרות העובדה שכחמישית מהאוכלוסייה ורבע מהילדים והצעירים מתחת לגיל 25 הם בעלי רקע של הגירה. כמעט 60% מהאוכלוסייה מגיעים לאותה רמת השכלה כמו הוריהם ומעט יותר מ-20% בלבד מצליחים לטפס במעלה סולם ההשכלה בהשוואה להוריהם.

הנטל בתשלום שכר הדירה מחריף את אי השוויון החברתי בגרמניה: מי שחלש מבחינה חברתית, סובל מקיפוח משמעותי בשוק הדיור. מכיוון שתנאי הדיור באזור מסוים דומים על פי רוב, אזורים אלה מאוכלסים לעתים קרובות על ידי אנשים ממעמד סוציו-אקונומי דומה (הפרדה חברתית בערים). העניים, הצעירים והמבוגרים הם הסובלים העיקריים מעליית מחירי הדיור. גם משקי בית של הורים יחידניים או של אנשים עם רקע של הגירה נפגעים קשות מכך. לגבי האחרונים, קיימות עדויות לדמי שכירות גבוהים שמקורם באפליה בשוק הדיור.

לפי הערכות, מספר חסרי הבית בגרמניה עמד על 678,000 איש ב-2018, כולל כ-440,000 פליטים שהוכרו חסרי בית. מספרם של חסרי בית קטינים מוערך בכ-19,000.

לקריאה נוספת
רשימת סימניות