דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תנאי מסגרת כלליים > חברה

הגירה ופליטים

בגרמניה חיים 83.1 מיליון תושבים:

  • מתוכם 11.2 מיליון אזרחים זרים; ש- 43% מהם הינם אזרחי האיחוד האירופי.
  • מתוכם 20.8 מיליון בעלי רקע של הגירה. בקבוצת הגיל 10-20 מדובר בכ-36%.
    • 10.9 מיליון גרמנים (13% מהאוכלוסייה) הינם בעלי רקע של הגירה; אחד מכל שלושה חי בגרמניה מאז לידתו.

166,000 איש הגישו בקשה למקלט בגרמניה ב-2019. מתוכם, 43% (71,400) היו קטינים.

8,647 קטינים פליטים ללא ליווי נלקחו למשמורת של שירותי הרווחה לילדים ונוער ב-2019. 11% מהם היו קטינות. 65% מהם היו בגילאים 16 עד 18.

הסברים והערות

Zwei Mädchen sitzen in einem Bälle-Bad / Two girls sitting in a ball pit

83.1 מיליון איש חיו בגרמניה ב-2020.

אזרחים זרים בגרמניה

11.2 מיליון זרים חיו בגרמניה בסוף 2019, מחציתם במשך 8 שנים או יותר. 43% מהם מחזיקים באזרחות של מדינה החברה באיחוד האירופי. רובם בעלי אזרחות טורקית, ואחריהם אזרחי פולין, סוריה, רומניה ואיטליה.

אנשים בעלי רקע של הגירה בגרמניה

המשרד הפדרלי לסטטיסטיקה מגדיר אדם כבעל רקע של הגירה אם הוא או לפחות אחד מהוריו  נולדו עם אזרחות שאינה גרמנית. כל אדם שלישי בעל רקע של הגירה חי בגרמניה מאז לידתו.

ככל שקבוצת הגילאים צעירה יותר, כך גדל חלקם היחסי של האנשים בעלי רקע של הגירה. משמעות הדבר היא שיותר משליש מקהל היעד של שירותי הרווחה לנוער הם צעירים בעלי רקע של הגירה.

אוכלוסייה בעלת רקע של הגירה וללא רקע של הגירה, 2019.

  סה"כ 0-10 שנים 10-20 שנים
סטטוס N % N % N %
ללא רקע של הגירה 60.814 74 4.310 60 4901 64
בעלי רקע של הגירה 20.799 25 2910 40 2747 36
  • גרמנים
10.892 13 2032 28 1904 25
  • לא גרמנים
9.907 12 879 13 833 11

מקור: המשרד הפדרלי לסטטיסטיקה (Destatis) a 2020, עמ' 17.

פליטים קטינים

פליטים קטינים מגיעים על פי רוב לגרמניה בליווי אחד ההורים או שניהם. בשנת 2019, כ-166,000 אנשים הגישו בקשה למקלט בגרמניה. 43% (71,400) מהם היו קטינים. ככל שהפליטים הקטינים היו בגיל מבוגר יותר, כך גדל שיעור הגברים ביניהם. בקבוצות הגיל הצעירות, שיעור הקטינות היה זהה לשיעור הקטינים.

פליטים קטינים ללא ליווי

8,647 פליטים קטינים ללא ליווי נלקחו למשמורת של שירותי הרווחה לילדים ונוער בשנת 2019. 11% מהם היו קטינות. 65% מהם היו בגילאי 16 עד 18 שנים. רוב הפליטים הקטינים מגיעים לגרמניה בלוויית הוריהם.

פליטים קטינים זכאים על פי החוק להילקח למשמורת של שירותי הרווחה לילדים ונוער (סעיף 42 בספר החוקים הסוציאלי השמיני). בשנת 2015, הונהג הליך למשמורת זמנית (סעיף 42א ואילך), שמטרתו חלוקה שווה יותר של הפליטים הקטינים בין המדינות הפדרליות והרשויות המקומיות.

נכון ל-30 בספטמבר 2020, לשכות הרווחה לנוער בגרמניה אחראיות ל-22,362 קטינים ללא ליווי. במספר זה כלולים גם מבוגרים צעירים שהגיעו לגרמניה כקטינים ללא ליווי.

לקריאה נוספת
רשימת סימניות