דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מוסדות

שירותי הרווחה לילדים ונוער ברמה הפדרלית, במדינות וברשויות המקומיות (ב)

  בשלטון המקומי במדינות ברמה הפדרלית

סמכות

לשכות הסעד לנוער בכל המחוזות והערים

16 המשרדים לילדים ונוער של המדינות הפדרליות ולשכות הרווחה המחוזיות לנוער

המשרד הפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער

הבסיס

מתווים של שירותי הרווחה לילדים ונוער בטווח הבינוני

חוקים לביצוע ספר החוקים הסוציאלי השמיני

ספר החוקים הסוציאלי השמיני; חוק הרווחה לילדים ונוער

כלים

תכנון מקומי וקידום באחריות השלטון המקומי

עידוד, קידום ופיתוח הגופים הציבוריים והעצמאיים של שירותי הרווחה לילדים ונוער

עידוד ברמה הארצית, דגמים וקידום

מימון ודיווח

מסגרות ושירותים מקומיים הניתנים על ידי גופים ציבוריים ועצמאיים

מתווים לילדים ונוער ברמה של המדינות הפדרליות; דו"חות בנושא ילדים ונוער

המתווה לילדים ונוער של הממשל הפדרלי; דו"ח על מצב הילדים והנוער

רשימת סימניות