דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > קידום ותמיכה

עבודה סוציאלית עם נוער

... פירושה סיוע בהשתלבות לצעירים שאינם נהנים משוויון הזדמנויות עקב גורמים  חברתיים או אישיים במטרה:

  • לתמוך בהם בבית הספר ובלימודי מקצוע
  • לעזור להם להשתלב במעגל העבודה
  • לעזור להם להשתלב בחברה

… מגשרת על הפער בין בית הספר לחיים המקצועיים

… באה לידי ביטוי באופנים הבאים:

  • עבודה סוציאלית עם נוער בבתי ספר (עבודה סוציאלית בית ספרית)
  • עבודה סוציאלית עם נוער בתחום התעסוקתי (ייעוץ מקצועי לנוער)
  • פרויקטים להשתלבות, למשל לצעירים בעלי רקע של הגירה, ובאמצעות עבודה סוציאלית יזומה לנוער (street work).

הסברים והערות

העבודה הסוציאלית עם נוער היא חלק מתשתית השירותים המוצעים על ידי הרווחה לילדים ונוער במטרה לסייע לצעירים במעבר מבית הספר לחיים המקצועיים. השירותים מיועדים לקהל ספציפי המתואר בסעיף 13 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) בתור "קבוצת יעד הזקוקה לסיוע מוגבר במטרה לפצות על חוסר שוויון סוציאלי או להתגבר על קשיים אינדיבידואליים". במילים אחרות, העבודה הסוציאלית עם נוער פועלת בממשק שבין מערכת החינוך הבית ספרי לבין ההשתלבות בשוק העבודה.

תחום זה נותר ברובו בלתי מוגדר גם כיום. בבסיסו, הוא כולל תוכניות לחינוך סוציו-פדגוגי במעבר של צעירים מבית הספר לחיים המקצועיים. עם זאת, העבודה הסוציאלית עם נוער עשויה לכלול, בין היתר, גם שיבוץ צעירים במסגרות מגורים עם ליווי סוציו-פדגוגי מתאים (במהלך ההשתתפות בפעילויות להשתלבות מקצועית); עקרונות לעבודה עם נוער ברף נמוך המיועדות לקבוצות יעד שקשה להגיע אליהם, כמו "עבודת רחוב" (street work) או "עבודה ניידת עם נוער"; וכן השירותים לנוער מהגר, בהם פעילויות ההשתלבות והתמיכה מיועדות לצעירים בעלי רקע של הגירה.

העבודה הסוציאלית עם נוער בבתי ספר (עבודה סוציאלית בית ספרית) מהווה חלק מתחום העבודה עם נוער ומיועדת לתלמידים שאינם זוכים לשוויון בהזדמנויות עקב גורמים סוציאליים או קשיים אינדיבידואליים. השירותים הסוציו-פדגוגיים משלימים את הפעילויות הבית ספריות באמצעות ארגון הליכי למידה ועקרונות פעולה סוציו-פדגוגיים כדי לסייע בהתמודדות עם בעיות מהן סובלים תלמידים. בדרך זו, הם מסייעים הן לבתי הספר והן לתלמידים להשיג את יעדי החינוך הפורמליים העיקריים באופן טוב יותר (ולהבטיח השתלבות במעגל העבודה בתום הלימודים). עם זאת, במהלך עשרים השנה האחרונות, המושג פדגוגיה חברתית בבתי הספר התרחק למדי מהכוונה המקורית הנזכרת בסעיף 13 בספר החוקים הסוציאלי השמיני. העבודה הסוציאלית הבית ספרית, מבית הספר היסודי ועד לחטיבה העליונה, שלרוב ממומנת על ידי בתי הספר או גופי החינוך בעצמם, היא לעתים קרובות מרכיב טבעי לחלוטין בחינוך הבית ספרי.

מאז 2021 עוסק המחוקק בפיתוח החקיקה הרלוונטית בנושא. סעיף 13א בספר החוקים הסוציאלי השמיני מגדיר עבודה סוציאלית בית ספרית כדלקמן: "העבודה הסוציאלית בבתי הספר תכלול שירותים סוציו-פדגוגיים הניתנים לצעירים במסגרות בית ספריות". סעיף 13א מתייחס גם לסמכויות של 16 המדינות הפדרליות של גרמניה בתחום החינוך, ול-16 החוקים השונים בתחום החינוך בגרמניה, בכך שהוא קובע כי: "הנתונים הקונקרטיים והיקף העבודה הסוציאלית הבית ספרית יוגדרו ברמת המדינה הפדרלית. דיני המדינה הפדרלית רשאים להעביר את הסמכות למתן שירותי עבודה סוציאלית לגופים אחרים בכפוף להוראות חוק אחרות".

עבודה סוציאלית לנוער בתחום התעסוקה כוללת שירותים כגון סדנאות נוער, סיוע בליווי ההכשרה המקצועית ושירותי הכשרה מקצועית שאינה במסגרת מפעלים, המיועדת לבני נוער ולמבוגרים צעירים, שלאור מצבם האישי והחברתי מתקשים או אינם מסוגלים להשתלב בהכשרה מקצועית רגילה. שירותים סוציו-פדגוגיים אלה הינם שירותים משלימים לשירותים המוצעים על ידי לשכות התעסוקה והג'וב סנטר לבני נוער ומבוגרים צעירים המתקשים למצוא את דרכם למעגל העבודה באופן אינדיבידואלי עקב קשיים אישיים וליקויים אחרים.

שני תחומי העבודה הסוציאלית עם נוער (בית ספר והחיים המקצועיים) (ראו שקופיות שירותי הרווחה לילדים ונוער – שיתוף פעולה עם בתי ספר ו-שירותי הרווחה לילדים ונוער – ארגון העבודה) פועלים בהקשר של מערכות חברתיות חזקות המצריכות תיאום עם שירותי הרווחה לילדים ונוער והפרופיל הסוציו-פדגוגי שלהם. שני הממשקים הללו מהווים עבור שירותי הרווחה לילדים ונוער כמעין "משחק חוץ", קרי, הן פועלות במסגרת סמכותן בתחומים שונים לחלוטין מבחינה ארגונית ורעיונית. הדומיננטיות של המערכות הנ"ל באה לידי ביטוי גם בעובדה שעבודה סוציאלית עם נוער ממומנת בדרך כלל ממקורות שונים (במימון המדינות הפדרליות ולפי ספרי החוקים הסוציאליים השני והשלישי). מבחינה חוקית, לשירותי הרווחה לילדים חשיבות משנית לעומת המערכות הללו ותרומתם במתן מענה לצרכים קטנה יחסית. ב-2017, ההוצאה על עבודה סוציאלית עם נוער הסתכמה ב-614 מיליון אירו, דהיינו רק 1.4% מתקציב של רווחת הילדים והנוער שימש לעבודה סוציאלית עם נוער. לפי נתוני המשרד הפדרלי לסטטיסטיקה (2018, עמ' 13 ואילך), בסוף 2016 פעלו 645 מוסדות לעבודה סוציאלית עם נוער במסגרת בית ספרית או מקצועית, מתוכם 63 (קצת פחות מ-10%) פעלו במימון ציבורי.

לקריאה נוספת
  • Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit: Selbstdarstellung. See: https://jugendsozialarbeit.de.
  • Pingel, Andrea (2018): Jugendsozialarbeit. In: Böllert, Karin (ed.): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden, p. 737−754.
רשימת סימניות