דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תנאי מסגרת כלליים > חברה

שירותי הרווחה לילדים ונוער – גיוון תרבותי

ניתן לתאר את החברה הגרמנית כמדינה מגוונת ביותר מבחינת נסיבות החיים (השונות) של תושביה והרקע האתני, התרבותי, החומרי, הדתי וההשכלתי של צעירים ובני משפחותיהם.

שירותי הרווחה לילדים ונוער נדרשים:

  • לשקול את המגוון הרחב של נסיבות החיים והרקע של הצעירים והוריהם ולזהות את כל צורכי החינוך, הסיוע והתמיכה השונים הקשורים בהם.
  • לפתח ולהציע שירותים שונים המתאימים לילדים, לבני נוער, למבוגרים צעירים ולמשפחותיהם.
  • להבטיח לאנשים משכבות שונות באוכלוסייה גישה לשירותים הללו ולדאוג לכך מבחינה מבנית מול הגופים המספקים שירותים לילדים ונוער.

שירותי הרווחה לילדים והנוער יתגייסו באופן פעיל נגד כל צורה של גזענות והדרה חברתית בכל התחומים.

Vier Kinder legen die Arme umeinander und haben Spaß / Four children putting their arms around each other and having fun

הסברים והערות

בחברה הגרמנית, ניתן להגדיר שורה של תכונות המאפיינות נסיבות חיים שונות מאוד וגישות תרבותיות באוכלוסייה (ראו שקופיות הסביבות החברתיות של בני נוערהבדלים מגדריים המשפיעים על נסיבות החיים, אי-שוויון חברתיעוניהגירה ופליטים, מוגבלויות). בנוסף לאנשים בעלי רקע של הגירה, הנוטים להיות במוקד הדיון (יותר משליש מהקטינים בגרמניה הם בעלי רקע של הגירה וקשרים למספר רב של מדינות), המאפיינים הנ"ל כוללים גם רקע אתני או דתי, מעמד כלכלי (כמעט אחד מכל חמישה חי על קו העוני ומתקיים מקצבאות רווחה), מצב בריאותי או מעמד מוגבל עקב מוגבלות או מגדר. שירותי הרווחה לנוער בגרמניה מתמודדים עם צעירים (והוריהם) עם מגוון רחב של סיפורי חיים, אסטרטגיות והזדמנויות להתמודדות עם החיים.

בהתחשב בכך, זוהי מחויבותם העקרונית של שירותי הרווחה הנוער לקחת בחשבון את ההבדלים בין עולמות חייהם האישיים של קבוצות היעד שלהם ולהכיר את המגוון הרחב של חוויותיהם האישיות של הצעירים וקשריהם החברתיים והתרבותיים. על שירותי הרווחה לנוער לגלות רגישות לגיוון, ולמצוא דרכים מתאימות להגיע לקהל היעד שלהם ולהציע שירותים שיהיו נגישים, מקובלים ומועילים לכל אדם ולרקע האישי שלו, ורלוונטיים לחיי היום-יום שלו.

המומחים והארגונים העוסקים בשירותי הרווחה לילדים ונוער מתמודדים עם אתגרים רבים. ראשית, עליהם להציע את השירותים שלהם על בסיס ניתוח ויישום ההבדלים בנסיבות השונות בהן חיים צעירים. זאת ועוד, הקמת תוכניות בתחום החינוך, התמיכה, ההשתתפות והסיוע חייבת להיות מתוכננת כך שהן תהיינה נגישות לאנשים בעלי רקע תרבותי שונה. בנוסף, נשאלת השאלה כיצד ניתן להפוך שירותים אלה לרלוונטיים לצרכים האישיים והחברתיים של קהל היעד המתאים. בשלב האחרון יש לבצע שינויים מבניים בסיסיים כדי לשפר את המודעות הבין-תרבותית בארגונים ולפתח ולשלב מודעות לגיוון ומיומנויות בין-תרבותיות בתור כישורי מפתח בקרב אנשי המקצוע המועסקים בהם.

הנקיטה באמצעים המתחשבים בהבדלים הללו עשויה לאפשר לחברים בתתי-תרבויות שונות (בעיקר מוחלשות) לממש את זכויותיהם כאזרחים דמוקרטיים בשוויון, הן כחלק מהחברה והן בתור קהל היעד של שירותי הרווחה לילדים ונוער. לפיכך, על הגורמים לאמץ גישה מקצועית ספציפית המושתתת על כבוד והערכה לנסיבות חיים שונות, באופן בו היא תהווה בסיס לייצוג האינטרסים של קבוצות ויחידים הנתמכים על ידי שירותי הרווחה לילדים ונוער.

לקריאה נוספת
  • Schröer, Hubertus (2019): ASD als interkultureller Sozialer Dienst. In: Merchel, Joachim (ed.): Handbuch ASD. 3rd edition, Munich, p. 159−171.
  • Schweitzer, Helmuth (2016): Migration und Integration. In: Schröer, Wolfgang/Struck, Norbert/Wolff, Mechthild (eds.): Handbuch Kinder- und Jugendhilfe. Weinheim and Basel, p. 1285−1331.
רשימת סימניות