דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מימון

מתווה הילדים והנוער של הממשל הפדרלי (KJP)

מתווה הילדים והנוער של הממשל הפדרליתKJP הוא מכשיר המימון הפדרלי המרכזי. ב-2019 עמד לרשותו תקציב של 205 מיליון אירו.

עיקרי המתווה:

 • מימון התשתיות הארציות של שירותי הרווחה לילדים ונוער (הפורום לרווחת הילדים והנוער - AGJ, ארגוני נוער, שירותים הניתנים על ידי גופי רווחה עצמאיים, גופים מקצועיים ברמה הפדרלית וכו').
 • מימון תוכניות בתחומי הפעילות השונים של שירותי הרווחה לילדים ונוער.
 • מימון שירותי התמיכה לבני נוער בעלי רקע של הגירה.
 • מימון תוכניות בינלאומיות של חילופי נוער ומומחים.

הסברים והערות

סעיף 83 פסקה 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) קובע כי "הממשל הפדרלי ייזום ויקדם את פעילותה של רווחת הילדים והנוער בכל מקום בו היא נחוצה בפריסה אזורית ולא ניתן לקיימה במימון מדינה פדרלית אחת בלבד. נכללת בכך גם הפעילות הארצית של ארגוני הנוער של המפלגות הפוליטיות בתחום רווחת הנוער".

הממשל הפדרלי ממלא את חובתו זו בעיקר במסגרת מתווה הילדים והנוער. ב-2019 הוקצו כ-205 מיליון אירו מהתקציב הפדרלי למשרד הפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער לשם מימון מתווה הילדים והנוער.

נהלי המתווה הנוכחיים נקבעו ב-12 באוקטובר 2016 והוגדרו במסגרתם יעדי המימון הבאים:

"המימון נועד לשמור על היכולת התפקודית העתידית של שירותי הרווחה לילדים ונוער ולפתח את איכותם התפקידים בכל אחד מתחומי הפעילות. עם ההיבטים המרכזיים נמנים בעיקר חיזוק זכויותיהם של ילדים ובני נוער לקבלת הגנה, לקידום ולהשתתפות. יש לחזק דו-קיום שוויוני ואת השתלבותם בחברה של כל הילדים ובני הנוער בהתאם לנסיבות חייהם. יש לפעול למניעת אי-שוויון במקרים ספציפיים."

המתווה מפרט גם את הפעילויות שאינן זוכות למימון:

"לא ימומנו פעילויות מחוץ לתחום שירותי הרווחה לילדים ונוער, ובפרט פעילויות שתוכנן, שיטותיהן והתשתית שלהן משרתות במידה רבה את הפעילות בבתי הספר, לימודים באוניברסיטה, הכשרה מקצועית שאינה מתקיימת במסגרת של עבודה סוציאלית עם נוער, ספורט והתעמלות מקצועית, חינוך דתי או אידיאולוגי, הדרכות פנימיות של מפלגות או איגודים מקצועיים, נופש או תיירות, וכן פעילויות ופרויקטים שמטרתם התססה."

המימון הניתן במסגרת המתווה חשוב במיוחד לגופים הארציים העצמאיים השונים לרווחת ילדים ונוער:

"כדי להבטיח ולחזק את התשתית הארצית של הגופים העצמאיים לרווחת הילדים והנוער, ניתן לספק מימון לארגוני נוער ואיגודי מומחים, כמו גם לפרויקטים ארציים מקצועיים לטווח ארוך, אשר לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני כוללים פעילות המתפרשת על תחום אחד או על פני מספר תחומים של עשייה."

למרות שמימון זה מסווג במונחים תקציביים כמימון פרויקטים, מדובר למעשה במימון בעל אופי קבוע:

"המימון לתשתיות פדרליות יינתן בדרך כלל מתוקף הסכמי מסגרת במטרה להבטיח שיתוף פעולה ארוך טווח בתחום מדיניות הנוער. הסכמי המסגרת (חוזה מתוקף החוק הציבורי שנחתם בין המשרד הפדרלי לבין האיגוד ו/או הארגון המקצועי) משמש כלי לתכנון שיתופי, לפיתוח והיגוי, וכן כנוהל להבטחת שמירה על איכות, במטרה ליישם לטווח ארוך את מטרותיהם של גופי הרווחה העצמאיים לילדים ונוער בתחום מדיניות הנוער."

יתרה מכך, מתווה הילדים והנוער מעניק מימון  ל"ליווי אינדיבידואלי למהגרים צעירים" ולתוכניות בינלאומיות לחילופי צעירים ומומחים.

תחומי פעילות

מימון הפרויקטים על ידי מתווה הילדים והנוער מכסה את תחומי הפעילות הבאים (הנתונים הכספיים הם נתוני היעד של התקציב הפדרלי לשנת 2019):

 • עבודה עם ילדים ונוער (51.2 מיליון אירו)
 • עבודה סוציאלית עם נוער ואינטגרציה (112 מיליון אירו)
 • תמיכה בילדים במעונות יום ובמשפחתונים (2.3 מיליון אירו)
 • תמיכה במשפחות, בצעירים, בהורים ובאפוטרופוסים (18.1 מיליון אירו)
 • הוצאות פדרליות אחרות על שירותי הרווחה לילדים ונוער (15.4 מיליון אירו)

התקציב הפדרלי מבחין בין מימון פרויקטים למימון מוסדות, כאשר האחרון מצטמצם בהתמדה בעשורים האחרונים. נכון לעכשיו, ניתן מימון מוסדי לארבעה ארגונים בלבד:

 • שירות הנוער הבינלאומי של גרמניה - IJAB
 • האקדמיה לחינוך לאמנות של ממשלת גרמניה ומדינת נורדריין-וסטפאליה
 • ספריית הנוער הבינלאומית
 • האקדמיה הפדרלית לחינוך מוזיקלי

בנוסף, ניתן מימון למכון הגרמני לנוער (DJI) ולמשרדי הנוער שחתמו על הסכמים דו-צדדיים עם מדינות אחרות: יוון, צרפת ופולין.

מתוך המשאבים של מתווה הילדים והנוער ניתן מימון גם למרכזי התיאום הדו-צדדיים: "מרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה-צ'כיה – "טנדם", " קוןאקט – מרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה-ישראל" (עד להקמתו של משרד נוער גרמני-ישראלי) והקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה בע"מ.

לקריאה נוספת
רשימת סימניות