דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > כוח אדם

תחומי הפעילות של העוסקים בשירותי הרווחה לילדים ונוער

בשנים 2018 ו-2019, קרוב ל-1.1 מיליון איש עבדו בתחום שירותי הרווחה לילדים ונוער בגרמניה, שהם 2.4% מכלל המועסקים בשכר במדינה.

הסברים והערות

בשנים 2018 ו-2019, קרוב ל-1.1 מיליון איש עבדו בתחום שירותי הרווחה לילדים ונוער בגרמניה. מדובר במצבת כוח אדם גבוהה יותר מאשר בענפים גדולים אחרים בגרמניה, לרבות החקלאות ותעשיית הרכב. לשם השוואה: בשנת 2016 הועסקו בענף החקלאות 940,100 עובדים בסך הכל. כ-873,000 איש עסקו בענף  "ייצור כלי רכב מנועיים וחלקי רכב" ב-2018. מקורה של החשיבות הרבה של שירותי הרווחה לילדים ונוער בהתפתחותו הדינמית מאוד של הענף מאז אמצע שנות ה-2000.

מתוך 1.1 מיליון המועסקים בשירותי הרווחה לילדים ונוער בשנים 2018-2019, כ-951,000 מהם עסקו בחינוך או במינהל. בין השנים 2006-2007 ל- 2018-2019 גדל מספרם בכ-383,000 או 67%. בנוסף, בשנים 2018-2019 עבדו כ-125,000 איש בתחומים ניקיון או תחזוקה. מתווספים לכך מספר רב אנשים שפעלו בהתנדבות וללא שכר, שאינם נכללים באופן שיטתי בסטטיסטיקה הרשמית של גרמניה.

ניתן לשייך את רוב המועסקים בחינוך או במינהל (73%) לתחום גני הילדים (מעונות יום ומשפחתונים). תחום זה שימש גם הכוח המניע לגידול בכוח האדם ברחבי גרמניה בשנים האחרונות, בעיקר בשל הגידול המשמעותי במספר המקומות במעונות לילדים מתחת לגיל שלוש ולהרחבת מעונות היום למתכונת של יום לימודים ארוך. אולם, זוהי גם תולדה של שינוי חיובי ביחס שבין מספר הילדים לכוח האדם והצמיחה הדמוגרפית החזקה והבלתי צפויה בקרב קהל היעד של השירותים הללו, שנגרמה על ידי עלייה בשיעורי הילודה וההגירה. בתחום זה בלבד, מספר העובדים בפריסה ארצית עלה כמעט באופן ליניארי של קרוב ל-300,000 (+75%) מאז 2007.

תחומי פעילות מרכזיים אחרים, הכוללים, בין היתר, שירותי תמיכה חינוכית או השירות הסוציאלי הכללי, תרמו אף הם לזינוק במצבת כוח האדם עקב גידול כולל של כ-84,000 מועסקים מאז 2006 (גידול של 50%). עם זאת, הגידול במספרים לא בא לידי ביטוי בכל התחומים של שירותי הרווחה לילדים ונוער: לדוגמה, מספר המועסקים בעבודה עם ילדים ונוער ירד בכ-5% בסה"כ בין השנים 2006 ל-2018.

לקריאה נוספת
רשימת סימניות