דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > מוסדות

המבנה של שירותי הרווחה לילדים ונוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה - חלק 1

הסברים והערות

השירותים לרווחת הילדים והנוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה מעוגנים בחקיקה הסוציאלית. הם מאורגנים וממומנים ברמה הפדרלית, במדינות גרמניה וברשויות המקומיות.

ברמה הפדרלית

ברמה הפדרלית, המשרד הפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער (BMFSFJ) אחראי מטעם הממשלה הפדרלית של גרמניה על תיאום העניינים הקשורים במדיניות הילדים והנוער. המשרד מהווה ממשק עם קובעי המדיניות בממשלה הפדרלית ותפקידו לקדם את שירותי הרווחה לילדים ולנוער ולתמוך בהם. הוועד הפדרלי המייעץ לנוער, המתמנה על ידי המשרד הפדרלי לענייני משפחה, הינו גוף המורכב ממומחים מקרב הפוליטיקה, האדמיניסטרציה, מהאיגודים השונים ומחוקרים. הוועד מייעץ לממשלה הפדרלית בשאלות עקרוניות הנוגעות לרווחת הילדים והנוער ובנושאים רוחביים של מדיניות הילדים והנוער.

המשימות החשובות ביותר של הבונדסטאג הגרמני הן חקיקה ופיקוח על עבודת הממשלה. באמצעות הבונדסראט, הפרלמנט המייצג את 16 המדינות המרכיבות את גרמניה, הן לוקחות חלק בחקיקה ובאדמיניסטרציה של הממשל הפדרלי ופועלות בנושאים הנוגעים לאיחוד האירופי.

הוועדה של הרשויות הבכירות לנוער ולמשפחה במדינות הפדרליות (AGJF) מסייעת לוועידת השרים לענייני נוער ומשפחה (JFMK) בעניינים הקשורים ברווחת הילדים והנוער, בהגנה על הנוער ובמדיניות הנוער והמשפחה. כמו כן, הוועדה מכינה את טיוטות ההחלטות של ועידת שרי הנוער והמשפחה. הוועדה אחראית לא רק על תיאום בעניינים עקרוניים ברמה הארצית כדי להבטיח יישום הולם ואחיד של דיני רווחת הילדים והנוער ושל יעדי המדיניות בדיני המשפחה, אלא גם מייצגת את האינטרסים של הממשל הפדרלי.

הוועדה הפדרלית (BAG) של הלשכות הארציות לרווחת הנוער הינה איגוד של 17 הלשכות הארציות לרווחת הנוער בגרמניה (במדינת נורדריין-וסטפאליה קיימות שתי לשכות). הוועדה עוסקת בפיתוח נהלים ועקרונות משותפים לרווחת הנוער ברמה פדרלית, הארצית והמקומית. היא מתייחסת בעבודתה להצעות חוק בתחום רווחת הנוער, נותנת המלצות וסיוע ותורמת ליישום אחיד של ספר החוקים הסוציאלי השמיני ברמה הפדרלית. הצוות משתף פעולה עם ארגונים מקצועיים וגופים ציבוריים ופרטיים לרווחת הנוער.

ארגוני הגג של הרשויות המקומיות (איגוד ערי גרמניה, איגוד מחוזות גרמניה, איגוד הערים והרשויות המקומיות) הם קבוצות אינטרסים פוליטיות ברמה של השלטון המקומי, הפועלות לקידום שלטון מקומי עצמאי, ייצוג האינטרסים שלהן מול קובעי המדיניות בפוליטיקה ובציבור ועוסקות בהחלפת מידע וניסיון ביניהן.

ארגוני הנוער מהווים פרטנר חשוב במסגרת מדיניות הנוער מבחינת השתתפות חברתית, ייצוג האינטרסים של ילדים ובני נוער ומעורבותם הפוליטית של צעירים. הוועד הלאומי הגרמני לעבודה בינלאומית עם נוער (DNK) מייצג את האינטרסים של ארגוני הנוער הגרמניים ברמה המולטי-לטרלית.

לארגוני הרווחה ולגופים פרטיים אחרים של רווחת הילדים והנוער ישנם תפקידים שונים: מתן שירותים, פיתוח תשתיות והשתתפות בהחלטות פוליטיות. ראו גם סעיף התשתיות של גופי רווחת הילדים והנוער.

ברמת מדינת המחוז

המדינות הפדרליות אחראיות לתחומים שהממשל הפדרלי אינו מטפל בהם או שהוא אינו ממונה עליהם לפי חוקת גרמניה. כתוצאה מכך, המחוקק מטיל על המדינות הפדרליות את חלק הארי של מערכת החינוך ומדיניות התרבות כביטוי ל"ריבונותן התרבותית". בנוסף, המדינות הפדרליות אחראיות גם על החוקים העירוניים ודיני המשטרה.

כוחן האמיתי של המדינות הפדרליות טמון בממשל המקומי ובחלקן בחקיקה הפדרלית באמצעות הבונדסראט. המדינות הפדרליות אחראיות על הממשל הפנימי בכללותו. המנגנון המנהלי שלהן אחראי גם על יישום רוב החוקים והתקנות הפדרליות.

משימתה של הרשות הבכירה לנוער של כל אחת מהמדינות הפדרליות היא לעודד ולקדם את הפעילויות של הגופים הציבוריים והפרטיים של רווחת הילדים והנוער ואת המשך הפיתוח של שירותי הרווחה.

ספר החוקים הסוציאלי השמיני, העוסק בשירותי הרווחה לילדים ונוער, מחייב את המדינות הפדרליות להקים לשכות ארציות לרווחת הנוער, הכוללות ועדות רווחה ארציות לנוער והנהלות של לשכות הרווחה, ולתמוך בהן במילוי תפקידיהן.

האיגודים הארציים של ארגוני הגג של הרשויות המקומיות מייצגים את האינטרסים של חבריהם מול ממשלת המדינה, הפרלמנט של המדינה והציבור.

ברמה של השלטון המקומי

השירותים לרווחת הילדים והנוער ניתנים בדרך כלל בסמיכות למקום מגוריהם של הצעירים. ספר החוקים הסוציאלי השמיני מטיל את האחריות הכוללת לרווחת הילדים והנוער על המחוזות והערים. ספר החוקים הסוציאלי השמיני קובע שהיחידה הארגונית הציבורית לרווחת ילדים ונוער ברמה של השלטון המקומי היא לשכת הרווחה לנוער. לכל עיר ומחוז בגרמניה יש לשכת רווחה לנוער משלה. מבחינת התכנון, הבטחת השירות והמימון, הלשכה העירונית לרווחת הנוער היא המוסד המרכזי למתן שירותים לרווחת הילדים והנוער.

לשכת הרווחה לנוער אחראית על ביצוע והבטחת התפקידים והשירותים המוגדרים בספר החוקים הסוציאלי השמיני. ועדת הרווחה לנוער והנהלת לשכת הרווחה לנוער אחראיות בפועל על מילוי התפקידים הללו.

לגבי התפקידים של לשכות הרווחה לילדים ונוער ראו גם

לגבי המבנה הארגוני והגופים של רווחת הילדים והנוער ראו גם

רשימת סימניות