דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

תשתיות > קווים מנחים ועקרונות פרוצדורליים

הכלה

משנת 2028, שירותי הרווחה לילדים ונוער יהיו אחראים למתן שירותים לכל הילדים ובני הנוער עם ובלי מוגבלויות ("הפתרון המכיל"). תוכן הפרטים טרם נקבע.

החוק בדבר חיזוק הילדים והנוער מ-2021 קבע בפעם הראשונה את חובתם המפורשת של שירותים הרווחה לילדים ונוער להמשיך ולפתח באופן מכיל את שירותיהם, ובכך נתן באופן רשמי אור ירוק לתחילת היישום בכל תחומי התמיכה והפעילות.

חרף העובדה שהחקיקה מתמקדת במכשולים העומדים בפני אנשים עם מוגבלויות להשתלבות, העיקרון המנחה של ההכלה נדון גם ביחס למכשולים חברתיים אחרים להשתלבות (כמו עוני) ("התפישה הרחבה של מושג ההכלה").

Alltag in einer Familie mit behinderten und nicht behinderten Kindern: Zwei Kinder sitzen an einem Tisch und malen / Everyday life in a family with disabled and non-disabled children: Two children sitting at a table and drawing

הסברים והערות

קיומה של מוגבלות גורמת לעתים קרובות להדרתם החברתית של הסובלים ממוגבלויות, ושירותי הרווחה לילדים ונוער אינם יוצאי דופן בכך, על אף העובדה שלפחות באופן תיאורטי, החוק מחייב אותם למתן שירותי קידום וחינוך באופן שווה לכל הילדים, בני הנוער ומשפחותיהם (סעיף 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני) (ראו גם שקופית שירותי הרווחה לילדים ונוער – הכלה).

לאחר עשרות שנים של מאבקים על המדיניות (המקצועית), ב-2021 החליט המחוקק באופן סופי להתקדם לעבר שירותים מכילים לרווחת הילדים והנוער במסגרת החוק בדבר חיזוק הילדים והנוער (KJSG). כמו כן הגדיר המחוקק מתווה בכמה שלבים ליישום החוק:

  • מטרת החוק היא לסיים החל משנת 2028 את ההדרה של ילדים וצעירים הסובלים ממוגבלות גופנית ו/או שכלית לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני ולאגד את כל הילדים ובני הנוער בקבוצה אחת של זכאים לקבלת שירותים ("הפתרון המכיל/האחריות הכוללת של שירותי הרווחה לילדים ונוער"). ראשית, האחריות (המשותפת) להבטחת ההשתלבות השיוויונית של צעירים אלה בחברה, בקבלת טיפול רפואי, בלימודים ובתעסוקה תעבור ממערך התמיכה בהשלתבות למערך שירותי הרווחה לילד ונוער. שנית, יהיה קל יותר לזהות ולתת מענה לצרכיהם החינוכיים ולצרכים של משפחותיהם (אחים, אחיות והורים) בתמיכה ובהקלה. יחד עם זאת, עקב ריבוי השאלות המקצועיות והארגוניות שמעורר מיזוג שתי המערכות הללו, הועברה שאלת היישום הקונקרטי של "הפתרון המכיל" לחקיקה עתידית. כדי להבטיח שהאחריות הכוללת תעבור בפועל לשירותי הרווחה לילדים ונוער החל מה-1.1.2028, החוק המתאים חייב יהיה להיכנס לתוקף עד ל-1.1.2027 (סעיף 10 פסקה 4 בספר החוקים הסוציאלי השמיני בצירוף סעיף 9 בחוק בדבר חיזוק הילדים והנוער).
  • בעקבות החוק בדבר חיזוק הילדים והנוער התחוללו כמה שינויים מהותיים ראשונים שחיזקו באופן משמעותי את הגישה המכילה של ספר החוקים הסוציאלי השמיני. הגדרת היעדים (סעיף 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני) והפילוסופיה העומדת בבסיס הסיוע והתפקידים (סעיף 9 בחוק) הורחבו לאחריות לשמירה על השתתפות שוויונית, לרבות בצורה של מתן שירותים נגישים (ייעוץ, לקיחה למשמורת, תכנון הסיוע "בצורה ברורה לעין"). להגנה על ילדים עם מוגבלויות, שלקתה בחסר בעבר, יינתן מענה מפורש במסגרת החובה למומחיות מתאימה בזיהוי ובהתמודדות עם סיכונים ומצבים בעייתיים הקשורים לאנשים בעלי מוגבלויות (סעיפים 8א', 8ב' בחוק). ההוראות החלות על מתן שירותים מכילים בעבודה עם ילדים ונוער (סעיף 11 בחוק) הוחמרו, וכך גם הכללים לגבי טיפול משותף במעונות היום לילדים (סעיף 22א בחוק). מימון השירותים הללו כרוך כעת באופן שיטתי בפיתוח שירותי סיוע מכילים (סעיפים 77, 78ב בחוק) ובתכנון מכיל של שירותי הרווחה לנוער כמשימה עקרונית (סעיף 80 בחוק). במטרה לצמצם, במידת האפשר, את חלוקת הסמכויות הקיימת עד 2028 ואת הדרתם של ילדים ובני נוער עם מוגבלות גופנית ו/או שכלית ומשפחותיהם לפי ספר החוקים הסוציאלי השמיני, לשכות הרווחה לנוער חייבות להיות מעורבות תמידית בתהליכי תכנון התמיכה בהשתלבות. זאת ועוד, החל מ-2024 תתאפשר תמיכה נוספת מידי איש קשר מלשכת הרווחה בייעוץ ובליווי תהליך הגשת הבקשה, המעקב ומימוש שירותי התמיכה בהשתלבות.

בעוד ששירותים מכילים ניתנו עוד לפני אימוץ החוק בדבר חיזוק הילדים והנוער, הוראות החוק נתנו לראשונה אור ירוק לתהליך מחייב בפריסה ארצית של התפתחות מתמשכת בכל תחומי הסיוע והפעילות של שירותי הרווחה לילדים ונוער, תוך שילוב דיונים מושגיים ומקצועיים קונקרטיים והתאמתם לעבודה בשטח. עם זאת, נותר צורך לרכוש ידע בסיסי נוסף באמצעות מחקרים, בייחוד תוך מעורבות צעירים ובני משפחותיהם, ולפתח הכשרות והשתלמויות מתאימות לאנשי מקצוע בתחום.

למרות ההתמקדות הנוכחית במחסומי ההשתלבות הניצבים בפני ילדים ובני נוער עם מוגבלויות, קיימת מודעות ערה בקרב העוסקים בתחום בפועל ובמסגרת הדיונים הפוליטיים (המקצועיים) לצורך להרחיב את עקרון ההכלה ואת המשימות הכרוכות בפיתוח מכיל גם למחסומים חברתיים אחרים להשתלבות (כמו עוני או הגירה).

לקריאה נוספת
רשימת סימניות