דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > תפקיד ויעדים

תחומי העבודה של שירותי הרווחה לילדים ונוער (סעיפים 11–60 בספר החוקים הסוציאלי השמיני)

שירותים

תפקידים נוספים

             

עבודה עם נוער

עבודה סוציאלית

עם נוער

עבודה סוציאלית בבתי הספר

הגנה חינוכית

לילדים ובני נוער

סעיפים 11–15 בספר החוקים הסוציאלי השמיני

תמיכה בחינוך במשפחה

סעיפים 16–21 בספר החוקים הסוציאלי השמיני

תמיכה בילדים במעונות יום ובמשפחתונים

סעיפים 22–26 בספר החוקים הסוציאלי השמיני

תמיכה חינוכית

סיוע בהשתלבות ילדים ובני נוער עם מוגבלויות נפשיות

תמיכה במבוגרים צעירים

סעיפים 27–41 בספר החוקים הסוציאלי השמיני

תפקידים ריבוניים להגנה על ילדים ובני נוער

סעיפים 42–60 בספר החוקים הסוציאלי השמיני

כגון:

 • עבודה בינלאומית עם נוער
 • תמיכה בארגוני נוער
 • תמיכה במעבר מבית הספר לחיים המקצועיים

כגון:

 • חינוך למשפחות
 • ייעוץ למשפחות
 • נופש למשפחות
 • ייעוץ במקרים של
 • פרידה וגירושין

כגון:

 • מעונות
 • גני ילדים
 • צהרונים

כגון:

 • סיוע חינוכי אמבולטורי
 • משפחות אומנה
 • פנימיות

כגון:

 • לקיחה למשמורת
 • מעורבות בבתי משפט לענייני משפחה ונוער
 • אפוטרופסות

הסברים והערות

איחוד השירותים לרווחה לילדים ונוער כולל בגרמניה תחומים שונים ומגוונים תחת קורת גג אחת, הנזכרים זה לצד זה בסעיף 2 של בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) תחת הקטגוריות שירותים (Leistungen) ומשימות אחרות (Andere Aufgaben). בעוד שהשירותים עשויים להיות מוצעים על ידי גופים ציבוריים או עצמאיים לרווחת הנוער, שאר התפקידים (הריבוניים) נמצאים ככלל בסמכותם של גופים מהסקטור הציבורי.

השירותים הניתנים לרווחת ילדים ונוער

בשירותים הניתנים על ידי הרווחה כלולים התחומים: עבודה עם נוער, עבודה סוציאלית עם נוער ועבודה סוציאלית בבתי הספר, שירותי תמיכה במשפחות, מעונות יום ומשפחתונים לילדים, תמיכה בחינוך, סיוע בהשתלבות לילדים ובני נוער בעלי מוגבלות נפשית וסיוע למבוגרים צעירים. הזכות החוקית למתן השירותים מוסדרת בשני אופנים שונים זה מזה. מצד אחד, בספר החוקים הסוציאלי השמיני נקבעו הזכויות העומדות להורים ולילדים/בני נוער הזכאים לשירותים שונים (כגון מקומות בגן הילדים, תמיכה חינוכית). מצד שני, החוק מחייב את הגופים לרווחת ילדים ונוער להציע שירותים ספציפיים לקיומה של תשתית תמיכה כללית יותר להורים, ילדים ובני נוער (כגון חינוך משפחתי, עבודה עם נוער), אשר אינם מותנים בזכות חוקית סובייקטיבית. בעוד שזכויות חוקיות סובייקטיביות מצריכות נימוק ובמקרים של מחלוקת אף הגשת תביעה על ידי מבקש השירות, הזכויות החוקיות האובייקטיביות מהוות דרישה שהגופים הציבוריים לרווחת הנוער מחויבים לעמוד בה ולא תוגש תביעה לקבלתם באופן אינדיבידואלי.

תפקידים אחרים של שירותי הרווחה לילדים ונוער

"תפקידים אחרים של שירותי הרווחה לילדים ונוער" הם תפקידים ריבוניים שאינם קשורים במישרין לשירותים הניתנים לזכאים, אלא מעניקים לגופים במגזר הציבורי סמכות להבטיח את ההגנה על ילדים ובני נוער (כמו לקיחת ילדים למשמורת, השתתפות בהליכים בבתי המשפט לענייני משפחה או לנוער). סמכות זו מאפשרת ללשכות הסעד (ובמקרים מסוימים מחייבות אותן) לפעול ללא אישור הנוגעים בדבר או אף בניגוד לרצונם. בהתקיים תנאים מסוימים (סעיף 76 בספר החוקים הסוציאלי השמיני), גופי הרווחה במגזר הציבורי רשאים להעביר תפקידים אחרים לגופים עצמאיים מוכרים מתחום הרווחה לילדים ולנוער.

לקריאה נוספת
 • Münder, Johannes/Meysen, Thomas/Trenczek, Thomas (eds.) (2019): Frankfurter Kommentar SGB VIII Kinder und Jugendhilfe. 8th edition, Baden-Baden.
 • Wiesner, Reinhard (2021, in publication): SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe, Kommentar. 6th edition, Munich.
רשימת סימניות