דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > סיוע בחינוך

סקירה לגבי סוגי הסיוע

הסיוע החינוכי ניתן:

 • בצורה אמבולטורית או סיוע חלקי במסגרת מוסדית
  • בעיקר להורים/משפחות (ייעוץ בנושאי חינוך, תמיכה משפחתית סוציו-פדגוגית)
  • בעיקר לצעירים (עבודה סוציאלית קבוצתית, סייעות חינוכיות, קבוצות יום)
 • במסגרות (מגורים חוץ-ביתיים)
  • במשפחה אחרת (משפחת אומנה)
  • במסגרת חינוך בפנימייה או בהסדרי מגורים אחרים
 • הסדרים גמישים
  • הכוללים הן סיוע אמבולטורי והן סיוע במסגרות.

אפשרי גם לשלב כמה צורות של סיוע.

הסברים והערות

סעיף 27 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) קובע כי בהעדר חינוך התורם לטובת הילד, עומדת (להורים) זכות חוקית לקבלת הסיוע ההכרחי המתאים משירותי הרווחה לילדים ונוער. מתוקף חובתה החוקית, לשכת הרווחה לנוער נדרשת לדאוג לכך שתמיכה זו תוצע במידת הצורך. סעיפים 28 עד 35 בחוק מתייחסים למגוון רחב של סוגי סיוע שצריכים להיות זמינים כדרך קבע. יתרה מכך, אנשי המקצוע המועסקים בלשכות הרווחה לנוער נדרשים לפתח, במידת האפשר תוך שיתוף הזכאים, רעיונות יצירתיים נוספים למתן סיוע בחינוך. סעיף 27 פסקה 2 בחוק מסדיר את האפשרות הזו. המחוקק בחר בניסוח "במיוחד" כשהגדיר את הסיוע בסעיפים 28-35 לחוק, ופתח צוהר לפיתוחן של תוכניות סיוע אינדיבידואליות נוספות במקרים בהם צורות תמיכה שפותחו במיוחד עשויות לתת מענה טוב יותר לצרכים מאשר צורות הסיוע המקובלות.

באופן כללי, ניתן לתאר את הסיוע כדלקמן:

הסיוע האמבולטורי והסיוע החלקי במסגרת מוסדית מיועד לילדים ובני נוער שיכולים להמשיך להתגורר עם הוריהם. התמיכה הניתנת במקרים אלו מתאפיינת בשתי גישות שונות. שירותים מסוימים (כמו ייעוץ בחינוך הילדים, עזרה משפחתית סוציו-פדגוגית) מתמקדים בייעוץ ותמיכה בהורים במטרה להשיב להם את היכולת לגדל את ילדיהם. שירותים אחרים (כמו עבודה סוציאלית בקבוצות, סיוע בחינוך) מכוונים יותר לילדים ובני נוער, ועוזרים להם להתמודד עם עימותים עם הוריהם או להתגבר על בעיות בבית הספר או בסביבתם החברתית (בית הספר, שעות הפנאי). בקרב בני נוער מבוגרים יותר, השירותים האמבולטוריים יעזרו להם להשתחרר ממשפחתם ולצאת לעצמאות.

המונח סיוע חינוכי במסגרות מתייחס למציאת סידורי מגורים לילדים ובני נוער מחוץ למסגרת המשפחתית שלהם. המטרה היא להציע מגורים חלופיים לילדים ובני נוער שאינם מסוגלים לגור עם הוריהם באופן זמני או קבוע. קיימים כמה סוגים אפשריים של מסגרות: ככלל, קיימת האפשרות למגורים עם משפחה אחרת (מסגרת אומנה), מגורים במסגרות כמו פנימייה או הסדרי מגורים אחרים.

יתרה מכך, בהקשר לסעיף 27 פסקה 2 בחוק (ראה לעיל), התפתחו מספר רב של שירותים נוספים שאינם מוזכרים במפורש בחוק, המכונים בדרך כלל "סיוע גמיש". השירותים הללו נעים בטווח השירותים הסטנדרטיים המפורט לעיל ומהווים ניסיון לפתח וליישם צורות תמיכה מתאימות ככל האפשר לילדים ולבני נוער (והוריהם) תוך שימת דגש אינדיבידואלית. במסגרת היישום בפועל, הדבר עלול להוביל לעיתים קרובות לבעיות של חפיפה בין סוגי השירותים השונים ברובד המקומי.

יש לאשר ולפתח את הסיוע בחינוך בהתאם לצרכים שזוהו. לפיכך, ניתן תמיד לשלב מספר צורות סיוע שונות (סעיף 27 פסקה 2 משפט 2 בחוק).

לקריאה נוספת
 • Albus, Stefanie (2010): Die Erzieherischen Hilfen. In: Thole, Werner (ed.): Grundriss Soziale Arbeit. Wiesbaden, p. 477−482.
 • Moch, Matthias (2018): Hilfen zur Erziehung. In: Otto, Hans-Uwe/ Thiersch, Hans/ Treptow, Rainer/Ziegler, Holger (eds.): Handbuch Soziale Arbeit; 6th edition. Munich, p. 632−645.
 • Richter, Martina (2018): Handlungsfeld Hilfen zur Erziehung. In: Böllert, Karin (ed.): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden. p. 825−840.
רשימת סימניות