דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > סיוע בחינוך

ההתפלגות הכמותית

סיוע הניתן לקבוצת הגיל מתחת ל-18 לפי סוגי הסיוע
(2019; המספר כולל של שירותים שוטפים ושירותים שהסתיימו; הנתונים באחוזים
N = 1,026,882)

הסברים והערות

התרשים מתייחס רק למספר הקטינים המקבלים סיוע בחינוך (סעיף 27 בספר החוקים הסוציאלי השמיני), ואינו כולל את מספר מקרי הסיוע לילדים עם מוגבלויות נפשיות בהתאם לסעיף 35א בחוק, ואף לא את המספר הגדול של המבוגרים הצעירים (סעיף 41 בחוק) המקבלים סוגים שונים של תמיכה (בפרט, במסגרת מגורים חוץ-ביתית). מההתפלגות ניכר הטווח הרחב של שירותי הסיוע בחינוך לקטינים בהתאם לסעיף 27 ואילך בחוק, שלא השתנה מהותית בשנים האחרונות. ההתפלגות הנוכחית באחוזים של הסיוע החינוכי שניתן ל-1,026,882 צעירים מתחת לגיל 18 ולבני משפחותיהם ב-2019 ממחישה את המשמעות הכמותית של הייעוץ החינוכי; היא מהווה 43% מכלל הסיוע החינוכי שניתן לצעירים מתחת לגיל 18. זאת, ככל הנראה, משום שהסיוע ניתן להורים ולצעירים על ידי הלשכה לרווחת הנוער במישרין, ללא צורך באישור או במימון מיוחד (סעיף 36א פסקה 2 בחוק).

לעזרה הסוציו-פדגוגית למשפחות (SPFH), המוסדרת בסעיף 31 לחוק, נודע תפקיד מרכזי בכל הנוגע לסיוע האמבולטורי. סיוע משפחתי זה ניתן ב-2019 לכ-24% מהקטינים במסגרת התמיכה בחינוך.  סוג הסיוע הבא, בהפרש לא קטן, היה הסיוע האמבולטורי לפי סעיף27(2)  בשיעור 7%, ואחריו סיוע מעובדי חינוך בהתאם לסעיף 30 בחוק, שהסתכם ב-4% מכל שירותי התמיכה החינוכית. מנגד, לעבודה סוציאלית בקבוצות (סעיף 29 בחוק) ולסייעות בטיפול (סעיף 30 בחוק), בשיעור 1.6% ו-0.5% בהתאמה, היה חלק שולי מכלל השירותים.

שירותי הסיוע במסגרות חלקיות הניתנים כחלק מטיפול בקבוצת יום (סעיף 32 בחוק), וטיפול פרטני סוציו-פדגוגי אינטנסיבי (ISE) (סעיף 35 בחוק) שניתן בצורה אמבולטורית או במסגרת מוסדית, היו אף הם בעלי ייצוג שולי מכלל השירותים שניתנו.

ב-2019, כמעט 18% מהצעירים מתחת לגיל 18 שקיבלו תמיכה חינוכית חיו במסגרות מוסדיות (בהתאם לסעיף 27 בחוק תוך זיקה לסעיפים 33 ו-34 בחוק, לרבות הסיוע המוסדי לפי סעיף 27 [2]). כמעט 9% מהם היו בפנימיות (סעיף 34 בחוק), 8% היו במשפחות אומנה (סעיף 33 בחוק). מספר קטן (מתחת ל-1%) קיבל סיוע מוסדי לפי סעיף 27 (2).

בהשוואה לקטינים, התמונה שונה ביחס להתפלגות הסיוע שניתן למבוגרים צעירים בני 18-27. ב-2019, 140,923 מבוגרים צעירים קיבלו שירותי תמיכה. הסיוע במסגרות למגורים (בהתאם לסעיף 27 בחוק בשילוב עם סעיפים 33 ו-34 בחוק, לרבות סיוע מוסדי לפי סעיף 27 [2]) ניתן ל-38% מהם, מספר גדול בהרבה בהשוואה לבני מתחת לגיל 18. המגורים בפנימיות בקרב בני 18 ומעלה היה בשיעור 30% מכלל שירותי התמיכה. באשר לסיוע אמבולטורי, לסייעות בטיפול משפחתי היה חלק משמעותי ביותר (14%). שירותי ייעוץ הורי ניתנו ל-24% מהמבוגרים הצעירים שהיו זכאים לסיוע.

לקריאה נוספת
רשימת סימניות