דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > שירותי סיוע בהשתלבות

שירותי סיוע בהשתלבות צעירים עם מוגבלויות נפשיות

הסברים והערות

שירותי הרווחה לילדים ונוער נמנים עם גופי השיקום לסיוע בהשתלבות צעירים עם מוגבלויות, ונכון להיום הם גם האחראים הבלעדיים לצעירים בעלי מוגבלות נפשית (על התפתחויות חקיקה עד שנת 2028 בנושא שירותי הרווחה לצעירים עם מוגבלות גופנית ו/או נפשית, ראו שקופית שירותי הרווחה לילדים ונוער – הכלה). בהתקיים בתנאים לזכאות הנזכרים בסעיף 35א בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) (ראו שקופית הבסיס לזכאות), התמיכה יכולה להינתן באופן עקרוני בכל אחת מהצורות (סיוע אמבולטורי, במסגרת חלקית או במסגרת מלאה), כמו במקרה של שירותי התמיכה החינוכית (סעיף 35א פסקה 2 בחוק). תוכן השירותים מוגדר בספר החוקים הסוציאלי התשיעי (SGB IX) (סעיף 35א פסקה 3 בספר החוקים הסוציאלי השמיני).

בהתאם לסעיף 6 פסקה 1 סעיף קטן 6 בספר החוקים הסוציאלי התשיעי, שירותי הרווחה לילדים ונוער אחראים למתן סיוע בהשתלבות בתחומים הבאים:

  • השתלבות ברפואה: בדרך כלל, האחריות לשירותים אלה בסמכותן של קופות החולים. עם זאת, במקרה של שירותים שאינם כלולים בסל (למשל, טיפול בדיסלקציה), ייתכן והסיוע יהיה באחריות של שירותי הרווחה לילדים ונוער בהתאם לסעיף 35א בספר החוקים הסוציאלי השמיני.
  • השתלבות בתעסוקה: גם בתחום זה, ברוב רובם של המקרים מוטלת האחריות על גופי שיקום אחרים (לשכת התעסוקה הפדרלית), גם אם נדרשים שירותים פדגוגיים במסגרת הפעילות התעסוקתית (למשל, לינה בפנימייה). עם זאת, אם השירות הסוציו-פדגוגי אינו קשור לפעילות המקצועית, ייתכן והזכאי יוכל לקבל שירותים לפי סעיף 35א בספר החוקים הסוציאלי השמיני.
  • השתלבות בחינוך: האחריות להבטחת השתלבות שוות זכויות בחינוך, במיוחד בחינוך הרגיל, מוטלת בראש ובראשונה על מערכת החינוך. עם זאת, לאור העיכוב ביישום ההשתלבות בפועל (ראו שקופית מוגבלויות, שיעור גבוה של סיוע בבתי ספר), שירותי הרווחה לילדים ונוער נדרשים לספק שירותי תמיכה במיוחד במסגרת סייעות לתלמידים (בבית ספר או באוניברסיטה) (סעיף 112 בספר החוקים הסוציאלי התשיעי).
  • השתלבות בחברה: אחד מתחומי הפעילות העיקריים של שירותי הרווחה לילדים ונוער נועד להבטיח שילדים ובני נוער עם מוגבלות נפשית יוכלו להשתלב בחברה. השירותים כוללים במיוחד מתן שירותים טיפוליים לילדים מתחת לגיל בית ספר במסגרת גני הילדים (סעיף 79 בספר החוקים הסוציאלי התשיעי), או סיוע בשעות הפנאי, למשל, במסגרות צהרונים, לילדים בגיל בית הספר (סעיף 113 בספר החוקים הסוציאלי התשיעי).

נתוני מפתח סטטיסטיים לשנת 2019 לגבי הסיוע בהשתלבות בהתאם לסעיף 35א בספר החוקים הסוציאלי השמיני:

  סיוע אמבולטורי סיוע במסגרות
מספר הצעירים: 101.765 22.571
גיל ממוצע בתחילת הסיוע: 10,8 שנים 14,7 שנים
עם הורה יחידני בתחילת קבלת העזרה: 30,6% 40,2%
קבלת קצבאות בתחילת קבלת העזרה: 24,0% 39,4%
שפת המשפחה אינה גרמנית: 12,2% 9,3%
אחוז הבנות: 26,6% 37,9%
משך הסיוע הממוצע שהושלם: 24 חודשים 23 חודשים

לקריאה נוספת
  • Tabel, Agathe/Fendrich, Sandra: Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII und 6. Kapitel SGB XII). In: Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik (2021). Kinder- und Jugendhilfereport Extra 2021. Dortmund, p. 26−30.
  • Schönecker, Lydia/Meysen, Thomas: § 10 SGB VIII. In: Münder, Johannes/Meysen, Thomas/Trenczek, Thomas (2019). Frankfurter Kommentar zum SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe. 8th edition, Baden-Baden.
רשימת סימניות