דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
מערכת מידע

שירותי סיוע לילדים ולנוער בגרמניה

לסמן להסיר

משימות ותחומי עבודה > קידום ותמיכה

התפקיד החוקי של מעונות היום לילדים

מעונות היום מעניקים ...

  >

סיוע להורים

 

>

תמיכה בילדים

         

התפקידים העיקריים של מעונות היום …

   

>

לימודים
למידת יכולות ומיומנויות.

   

>

חינוך
למידת נורמות, ערכים וכישורים חברתיים.

   

>

הדרכה
הבטחת הטיפול בילדים והפיקוח עליו.

הסברים והערות

סעיפים 22 עד 26 לחוק שירותי הרווחה לילדים ונוער (SGB VIII) קובעים את האחריות ברמה הפדרלית למתן שירותי תמיכה לילדים בגני הילדים או במשפחתונים. תפקיד כללי זה מתחלק לשלושה יעדים בסיסיים (סעיף 22 פסקה 2 בספר החוקים הסוציאלי השמיני):

  1. לאפשר לילדים להפוך לאנשים עצמאיים, אחראיים ובעלי יכולות חברתיות.
  2. לתמוך ולהשלים את חינוך הילדים והטיפול בהם, הניתנים במסגרת המשפחה.
  3. לסייע להורים לשלב בין חייהם המקצועיים, חינוך הילדים והדאגה למשפחה.

שירותים אלה אמורים להינתן במשותף לילדים בעלי מוגבלויות ולילדים ללא מוגבלויות, תוך התחשבות בצרכים הספציפיים של ילדים עם מוגבלויות ושל אלה הנמצאים בסיכון למוגבלות (סעיף 22א, פסקה 4 בספר החוקים הסוציאליים השמיני).

גני הילדים מוגדרים בתור "מסגרות שבהן הילדים מבלים חלק מהיום או את כולו ומטופלים בקבוצות" (סעיף 22 פסקה 1).

Kinder in einem Kindergarten, die Spaß haben / Children in a kindergarten having fun

הטיפול במשפחתונים "יינתן על ידי המטפלות בביתן, בבית ההורים או במקומות מתאימים אחרים".

1) "המאפיינים לאבחנה בין מסגרות יום לילדים לבין הטיפול במשפחתונים מוגדרים במסגרת דיני המדינות הפדרליות (סעיף 22 פסקה 1).

בכל הנוגע לטיפול הניתן לילדים בגני הילדים או במשפחתונים, 16 המדינות הפדרליות קבעו הסדרים וחוקי ביצוע משלהן מתוקף עקרון הקדימות שהוענק להן (סעיף 26 בספר החוקים הסוציאלי השמיני).

עם זאת, בספר החוקים השמיני נקבעו זכויות הילדים לקבלת שירותי תמיכה, בתלות בגילם, באופן זהה ביחס לכל המדינות הפדרליות:

  • לילדים מתחת לגיל שנה תעמוד הזכות לטיפול במסגרת מעון או משפחתון, אם הם או הוריהם עומדים בדרישות מסוימות (סעיף 24 פסקה 1 בחוק).
  • לילדים בגילאי שנתיים ושלוש עומדת הזכות לטיפול במסגרת מעון או משפחתון, בתלות  בצרכיהם האישיים (סעיף 24 פסקה 2 בחוק).
  • לילדים בין גיל שלוש ועד לתחילת הלימודים בבית הספר היסודי עומדת הזכות לטיפול במעון יום. במידת הצורך, טיפול זה יכול להינתן בחלקו או במלואו במשפחתון (סעיף 24 פסקה 3 בחוק).
  • יש לאפשר לילדים בגיל בית הספר לקבל "טיפול במעונות יום בהתאם לצורך" (סעיף 24 פסקה 4 בחוק).

ב-2020, כ-3.9 מיליון ילדים קיבלו טיפול במעונות יום.

יודגש כי מספר המקומות המוצעים לכל שכבות הגיל נמוך בהרבה מהביקוש.

היבט נוסף שנוי במחלוקת הוא באיזו מידה יכולים הורים לדרוש טיפול במעונות למשך כל היום עבור ילדיהם. הגופים במגזר הציבורי נקראים לספק שירותים לטיפול למשך כל היום "לפי הצורך". אולם, השאלה האם צורך זה יוגדר על ידי דרישות ההורים או על ידי הגופים הציבוריים, נותרה שנויה במחלוקת – גם במסגרת הפסיקה. ב-2017, כמחצית מכלל המקומות בגני הילדים בגרמניה הוגדרו כמקומות ליום שלם, עם הבדלים ניכרים בין המדינות הפדרליות השונות (ראו שקופית התפתחות ההיצע של מעונות היום לילדים). אימוץ החוק מ-10 בספטמבר 2021 בדבר הטיפול בילדים למשך כל היום, יסדיר בהדרגה את הזכות משפטית לטיפול בילדים בגיל בית הספר היסודיים החל מ-2026.

לקריאה נוספת
רשימת סימניות