דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
110 results:
Erläuterung סיוע חינוכי אמבולטורי פירושו מתן שירותי תמיכה סוציו-פדגוגית לילדים, בני נוער, מבוגרים צעירים והוריהם, כאשר מרכז חייהם של הצעירים אינו משתנה (בדרך כלל במסגרת המשפחה). הסיוע מתמקד בהתגברות…
/he/mshimot-othomi-abodha/sioa-bhinokh/skirha-lgbi-sogi-hasioa/sioa-amboltori-osioa-hlki-bmsgrt-mosdit?presentationMode=1&cHash=e944c6151690e940a1a1bf541a07c7fd
Erläuterung סעיף 36 פסקה 2 בספר החוקים הסוציאלי השמיני קובע את החובה לערוך תוכנית למתן שירותים. על התוכנית לכלול הליכי בדיקה, הגדרה וסיכום בדבר השירותים הסוציאליים לסיוע בחינוך לפי סעיף 27 בחוק,…
/he/mshimot-othomi-abodha/sioa-bhinokh/tknon-shiroti-hasioa?presentationMode=1&cHash=e55ada5f0f93afac5b2e7d3bea15cc43
Erläuterung סעיף 27 פסקה 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) הוא הנורמה החוקית העיקרית למתן שירותי סיוע בחינוך. הוא מגדיר מי זכאי לקבלת השירותים, מהם התנאים לקבלת השירות ומה כלול בו. זכאים…
/he/mshimot-othomi-abodha/sioa-bhinokh/habsis-hahoki-lshiroti-hasioa-bhinokh?presentationMode=1&cHash=4c55fb10278cf289b25e8dd1a81cbad7
Erläuterung סעיפים 22 עד 26 לחוק שירותי הרווחה לילדים ונוער (SGB VIII) קובעים את האחריות ברמה הפדרלית למתן שירותי תמיכה לילדים בגני הילדים או במשפחתונים. תפקיד כללי זה מתחלק לשלושה יעדים בסיסיים…
/he/mshimot-othomi-abodha/kidom-otmikha/hatfkid-hahoki-shl-maonot-haiom-lildim?presentationMode=1&cHash=d031d6d7a62e257f766edcd27747586c
Erläuterung שירותי הרווחה לילדים ונוער מציעים טווח רחב של תמיכה במשפחות עם ילדים קטינים תחת המטריה של המושג "קידום החינוך המשפחתי". הדגש הוא כאן בעיקר על תמיכה בהורים, האחראים עיקריים בכל הנוגע…
/he/mshimot-othomi-abodha/kidom-otmikha/kidom-hahinokh-bmshfhha?presentationMode=1&cHash=8f23a316179c80aebde8d77df8ce156d
Erläuterung הפעילות החינוכית להגנה על ילדים ונוער מהווה תחום עצמאי בשירותי הרווחה ילדים ונוער. מונח מתאים יותר לתיאור תחום זה הוא "הגנה מונעת לילדים ונוער", לאור העובדה שהתחום מתמקד במתן סיוע וחיזוק…
/he/mshimot-othomi-abodha/kidom-otmikha/failot-hinokit-lhagnha-al-ildim-onoar?presentationMode=1&cHash=56615f89ac0cc4e741b14b7a5ee8bdea
Erläuterung העבודה הסוציאלית עם נוער היא חלק מתשתית השירותים המוצעים על ידי הרווחה לילדים ונוער במטרה לסייע לצעירים במעבר מבית הספר לחיים המקצועיים. השירותים מיועדים לקהל ספציפי המתואר בסעיף 13 בספר…
/he/mshimot-othomi-abodha/kidom-otmikha/abodha-sotzialit-am-noar?presentationMode=1&cHash=2e405641f635522fb097c1e03d358bef
Erläuterung סעיף 11 בספר החוקים הסוציאלי השמיני קובע כי "יש להציע לצעירים פעילויות לנוער הנחוצות לקידום התפתחותם. הפעילויות ייתנו מענה לאינטרסים של הצעירים וייקבעו ויפותחו בהשתתפותם. הן יאפשרו להם…
/he/mshimot-othomi-abodha/kidom-otmikha/abodha-am-ildim-onoar?presentationMode=1&cHash=e02b5108370602c9e3703dfdf07bd5f2
Erläuterung סעיף 1 לחוק היסוד של גרמניה קובע: "(1) כבוד האדם לא ייפגע. כל רשות תהיה מחויבת להוקיר אותו ולהגן עליו. (2) העם הגרמני מכיר בהיותן של זכויות אדם, שאינן ניתנות לפגיעה או לוויתור, כבסיס…
/he/mshimot-othomi-abodha/tfkid-oiadim/hazkot-laotonomiha-aishit-olhashttfot-bhbrha-hadmokrtit?presentationMode=1&cHash=d9fb992bf675b3e058b8636efc2c96a9
Erläuterung החוק לשירותי הרווחה לילדים ונוער (בספר החוקים הסוציאלי השמיני) מגדיר מגוון רחב של תפקידים ופעילויות המתואמות ביניהן (או אמורות להיות כך) על פי עקרון האיחוד בין שירותי הרווחה. מצד אחד,…
/he/mshimot-othomi-abodha/tfkid-oiadim/shiroti-haroohha-lildim-onoar-tmikha-sioa-azrha-hagnha?presentationMode=1&cHash=da60e928f1fcef6fdd1e170221e421b6
רשימת סימניות