דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
111 results:
המבנה של שירותי הרווחה לילדים ונוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה - חלק 1 Erläuterung השירותים לרווחת הילדים והנוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה מעוגנים בחקיקה הסוציאלית. הם מאורגנים וממומנים ברמה…
/he/tshtiot/mosdot/hlk-1-skirha-kllit-shl-hambnim?presentationMode=1&cHash=3cb181c994139c23f7ceb063de87434f
המבנה של שירותי הרווחה לילדים ונוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה - חלק 2 Erläuterung ראה גם: המבנה של שירותי הרווחה לילדים ונוער ברפובליקה הפדרלית של גרמניה - חלק 1
/he/tshtiot/mosdot/hlk-2-skirha-kllit-shl-hambnim?presentationMode=1&cHash=98366c2b51328a3895b8b21d99d44e47
www.kinder-jugendhilfe.info 31.05.2021 :‫דוכן‬ kinder-jugendhilfe.info © 1 ‫מבנה וסקירה כללית‬ 31.05.2021 :‫דוכן‬ kinder-jugendhilfe.info © 2 ‫השירותים לרווחת הילדים והנוער בגרמניה כוללים…
/fileadmin/PDF/HE_Infosystem_KJH_Deutschland_2021_PPT_FINAL_NEU.pdf
מבנה וסקירה כללית ... תוך שילוב תנאי המסגרת החברתיים של ההתבגרות מבנה וסקירה כללית השירותים לרווחת הילדים והנוער בגרמניה כוללים ... 1. תנאי מסגרת כלליים 1.1 חברה 1.1.1 אוכלוסייה נתוני…
/fileadmin/PPT/HE_Infosystem_Kinder_und_Jugendhilfe_in_Deutschland_2021_PPT_FINAL.pptx
Erläuterung זכויות היסוד מעוגנות בסעיפים 1 עד 19 של הפרק הראשון בחוק היסוד. בנוסף, בחוק היסוד נזכרות גם "זכויות אדם בלתי ניתנות לערעור או לשלילה כבסיס לכל קהילה של אנשים, של שלום וצדק בעולם"…
/he/tnai-msgrt-klliim/zkoiot/zkoiot-isod?presentationMode=1&cHash=e4f2e25d1ea16cdfc13105b0afac677f
Erläuterung ארגוני גג ברמה הפדרלית, הפורומים והאיגודים בתחום שירותי הרווחה לילדים ונוער אינם פועלים יחד תחת ארגוני גג בעלי מבנה היררכי. לעצם ההשתייכות לארגונים הללו אין השלכות ישירות על המוסדות,…
/he/tshtiot/mosdot/argoni-gg-omkoni-mhkr?presentationMode=1&cHash=d9bbcb30cc46336ef7df1cff0b3651bf
Leitorientierungen und Verfahrensprinzipien סובסידיאריות (שיוריות) ואחריות כוללת "מושגי מפתח" בשירותי הרווחה לילדים ונוער עקרונות העשייה של שירותי הרווחה לילדים ונוער הכלה עקרונות ההשתתפות…
/he/tshtiot/kooim-mnhim-oakronot-frotzdorliim?presentationMode=1&cHash=425a9b725a4938abaa984cd94d94cd1f
תיאור עוני מוגדר בעיקר כמחסור באמצעים ובהזדמנויות לחיות ולעצב את החיים באופן שהוא בדרך כלל אפשרי בחברה מסוימת בהתבסס על רמת העושר במהלך ההיסטוריה. קנה המידה לסיכון לעוני נמדד באמצעות המושג שיעור…
/he/tnai-msgrt-klliim/hbrha/aoni?presentationMode=1&cHash=07bca149faab60a7cc8fc42ea1e4de63
Erläuterung בקרב אנשי מקצוע העוסקים בתחום הסוציו-פדגוגי, ההכשרה המקצועית הינה התנאי העיקרי לעבודה ברווחת הילדים והנוער, מלבד כשירותם האישית של המועמדים. ההכשרה יכולה ללבוש צורות רבות ושונות, עם מגמה…
/he/tshtiot/koh-adm/hamiomnoiot-hamktzoaiot-shl-hatzoot-hasotzio-fdgogi?presentationMode=1&cHash=3f57ea5563d292bb3fbfe82fc68c18c6
הגרסה הצרפתית של מערכת המידע נוצרה בשיתוף עם משרד הנוער הצרפתי-גרמני (DFJW). הגרסה הרוסית של מערכת המידע נוצרה בשיתוף פעולה עם קרן חילופי הנוער הגרמנית-רוסית. הגרסה העברית של מערכת המידע נוצרה…
/he/shotfi-shitof-hafaolha-shlno?presentationMode=1&cHash=697a3d49d54625bf36ab18918d836198
רשימת סימניות