דלג לתוכן
דלג לכותרת התחתונה
110 results:
Erläuterung סעיפים 22 עד 26 לחוק שירותי הרווחה לילדים ונוער (SGB VIII) קובעים את האחריות ברמה הפדרלית למתן שירותי תמיכה לילדים בגני הילדים או במשפחתונים. תפקיד כללי זה מתחלק לשלושה יעדים בסיסיים…
/he/mshimot-othomi-abodha/kidom-otmikha/hatfkid-hahoki-shl-maonot-haiom-lildim?presentationMode=1&cHash=d031d6d7a62e257f766edcd27747586c
Erläuterung Teil I 30 מיליון איש ברחבי גרמניה פעילים בלמעלה מ-600,000 ארגונים ללא מטרות רווח. 72% מהארגונים הללו פועלים אך ורק בהתנדבות. 18% מהם שייכים לתחום "לימודים וחינוך". באופן כללי ניכר כי…
/he/tshtiot/koh-adm/maorbot-hbrtit-hatndbot?presentationMode=1&cHash=3820320481a27f26d79662aa5aabd94b
Erläuterung בשנים 2018 ו-2019, קרוב ל-1.1 מיליון איש עבדו בתחום שירותי הרווחה לילדים ונוער בגרמניה. מדובר במצבת כוח אדם גבוהה יותר מאשר בענפים גדולים אחרים בגרמניה, לרבות החקלאות ותעשיית הרכב. לשם…
/he/tshtiot/koh-adm/thomi-hafailot-shl-haaoskim-bshiroti-haroohha-lildim-onoar?presentationMode=1&cHash=bd2588a2ccf87fcf7132f276073a1e79
Erläuterung בגרמניה, ליחסים בין הזכאי לקבלת השירות (הורים, ילדים, בני נוער, מבוגרים צעירים וכן הלאה), ספקי השירותים (הגופים העצמאיים) ומעניקי השירות (הגופים הציבוריים לרווחת הנוער/לשכות הסעד לנוער)…
/he/tshtiot/mimon/msholsh-haihsim-bin-hazkoiot-hahokiot-haaindibidoaliot-al-fi-hadinim-hasotzialiim?presentationMode=1&cHash=1dcfe1c64fa14fe3fc89d130e5ba8fd6
Erläuterung ב-30 השנים שחלפו מאז שאומץ חוק שירותי הרווחה לילדים ונוער משנת 1989 (Kinder- und Jugendhilfegesetz), ההוראות של ספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) בדבר מימון המוסדות והשירותים של…
/he/tshtiot/mimon/mimon-mosdot-oshirotim?presentationMode=1&cHash=0bfa866a56c4f438089712d91242bc29
Erläuterung סעיף 83 פסקה 1 בספר החוקים הסוציאלי השמיני (SGB VIII) קובע כי "הממשל הפדרלי ייזום ויקדם את פעילותה של רווחת הילדים והנוער בכל מקום בו היא נחוצה בפריסה אזורית ולא ניתן…
/he/tshtiot/mimon/mtooha-haildim-ohanoar-shl-hammshl-hafdrli-kjp?presentationMode=1&cHash=cec36a45c1b9826921258b0b9df61dd6
Erläuterung הערים והמועצות המקומיות, קרי, הרשויות המקומיות, מממנות חלק ניכר מהשירותים והתשתיות של רווחת הילדים והנוער. ב-2019, חלקן הסתכם בכמעט 85%, בעוד שהמדינות הפדרליות הוציאו מעט יותר מ-12%…
/he/tshtiot/mimon/haotzaot-fdrliot-haotzaot-hamdinot-oharshoiot-hamkomiot?presentationMode=1&cHash=28fca720a906f190b93c7d101c664320
Erläuterung תיעוד כלל ההוצאות וההכנסות של גופים מינהליים אזוריים (הנתונים אינם כוללים את המשאבים שתורמים הגופים העצמאיים של שירותי הרווחה לילדים ונוער) מתבצע על בסיס שנתי. גופי הרווחה יכולים להסתמך…
/he/tshtiot/mimon/hahaotzaot-al-shiroti-haroohha-lildim-onoar?presentationMode=1&cHash=1615c06e33c9cd7dc6f5fe4ee77562cf
Erläuterung שמירת סודיות ושמירה על אמון הן שתיים מהדרישות הבסיסיות ביותר של המקצועות הטיפוליים. מערכת יחסים מלאת אמון ומועילה בין המבקשים עזרה לאלו המגישים עזרה יכולה להתפתח רק במקום בו ישנו "מרחב…
/he/tshtiot/kooim-mnhim-oakronot-frotzdorliim/shmirha-al-amon?presentationMode=1&cHash=77a9b7fc29f1d79f6d784f6f8f4fb558
Erläuterung במסגרת שירותי הרווחה לילדים ונוער, נציבות תלונות הציבור היא גורם בלתי תלוי למתן מידע, לייעוץ ולגישור בעימותים של ילדים, בני נוער או הורים עם גופי הרווחה הציבוריים או העצמאיים. פעילות…
/he/tshtiot/kooim-mnhim-oakronot-frotzdorliim/ntzibot-tlonot-hatzibor-bshiroti-haroohha-lildim-onoar?presentationMode=1&cHash=5504799ac885e204a6b42305ef2134b6
רשימת סימניות